2

У вірші "ЗГАДКА ЗА МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА ВО ВІЧНУЮ ЄГО ПАМ’ЯТЬ" М. Устияновича зустрів такі рядки:

В тій гадці жив-єсь, віддихав-єсь нею,

В ній твоє щастє, печалі, надії,

Снів наповиди, і радощі з нею,

І тая тоска, в котрій боліє

В СУМі такого слова немає, немає його і в Вільному тлумачному українському словнику. Як я розумію, слово вже давно перестало використовуватися в нашій мові, однак хотілося б дізнатися його значення і якщо можливо етимологію (пошуки в ЕСУМ також нічого не дали).

2 Answers 2

2

У монографії Микола Лесюк СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ
знаходимо примітку автора, що наповидами = спогадами

У Словнику фізичної термінології знаходимо наповид - див. мираж. У статті мариво - мана, омана, наповид.

На жаль, інформації щодо етимології цього слова не знайшла.

2

У статті «Рідкісні українські слова» на сайті Мислене древо написано:

Наповиди — сновидіння (різні автори)
[У дужках після кожного пояснення стаття наводить імена авторів, що вживали відповідне слово.]

Хоч ця стаття не дуже надійне джерело (невідомо, хто її писав і на що сприпався), але з контексту бачимо, що приблизно в такому значенні це слово вживається в деяких творах:

  1. Яків Головацький «Историческій очеркъ основанія Галицко-рускои Матицѣ и справозданье первого собору ученыхъ и любителей народного просвѣщенія» (Львів, 1850) [на Google Книгах № 1, на Google Книгах № 2]:

    Єсть въ народѣ пѣсня, що мати дѣтинѣ надъ колискою спѣває проста и непоказьна, а звукъ єи товаришитъ намъ солодкими наповидами до гробу и милѣйшая надъ всякіи согла́сы чудесныхъ напѣво̂въ.

  2. Михайло Яцків «Огні горять» (Львів, 1902) [у бібліотеці «Чтиво»]:

    Нїна опинила ся в лїсї і паде на виверть [ялицю, вивернену від бурі]. У голові шумить, серце бє ся, живчики стукають, перед її очима затремтїли наповиди.

    Палати з ґотийськими склепінями і колюмнадами <…>.

    Нараз збудив її гомін гурту <…>.

Я припускаю, що значення слова може бути дещо ширшим, ніж лише «сновидіння». На це натякає словосполучення снів наповиди — якщо наповиди є явищем, пов'язаним лише зі сном, то навіщо вточнювальне слово снів (хоча це може бути й фігурою мовлення). Можливо, слово наповиди також може позначати марення, галюцинації тощо (як на це натякає інша відповідь). Можливо, наповиди — це видіння (в будь-якому сенсі), а снів наповиди — вже сновидіння.

Однак книга «Письменники Західної України 30-50-х років XIX ст.» (Київ, 1965), що наводить зокрема й відповідний вірш Устияновича, у розділі «Пояснення слів» теж пише:

Наповиди — сновидіння.

Висновок: чи справді наповиди означає здебільшого «сновидіння», чи значення цього слова ширше (наприклад, будь-які «видіння»), просто занадто вузьке його пояснення з книги «Письменники Західної України 30-50-х років XIX ст.» (що, можливо, пояснювало конкретний ужиток у контексті, а не значення слова загалом) потім перекочувало в інші місця, — мені важко сказати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.