3

Зустрів такі рядки у авторському вірші (жанр - хоку):

Рідне магала.
Відходять люди.Тихо
і на вулиці....

Цікавить, що означає слово "магала" і чи взагалі воно є українським, чи це слово було вигадане автором вірша? В СУМі даного слова не знайшов, а пошук в Гуглі привів на сторінку про село Магала. Однак, сумніваюся, що у вірші йдеться про село, бо слово написане з маленької літери (на відміну від села Росошани).

1 Answer 1

2

У Словнику української мови Бориса Грінченка знаходимо:

Магала́, ли, ж. Часть предмѣстья.

Отже, у вірші йде мова про рідне передмістя. Слово не є вигаданим автором, оскільки бачимо його у словнику наведено вище

1
  • 2
    Гдаю, що ваша відповідь може бути вірною, але чому у вірші в цього слова середній рід? Це помилка автора чи можливо у цього слова є ще якесь значення Commented Sep 9, 2018 at 12:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.