2

Натрапив на вірш Ю. Андруховича "Мафія" і побачив там такі рядки:

його червона юха, мов сироп і
(малиновий), а в центрі капелюха
прострелено діру. Літала муха
над ним, і плач дівочий із утроб

Пошуки цього слова в СУМі дали результат, однак, там пише, що це "юшка". Пошуки в Гуглі привели мене на сторінку Вікіпедії (а також на сторінку російськомовної Вікіпедії, де я виявив, що це ще й назва демона), де пише, що є пустеля із такою назвою.

Проте, здається мені, що це не юшка і точно не пустеля, а кров, однак не можу знайти підтвердження своїм здогадкам.

5

Ваше припущення, що юха - це кров, правильне. У СУМ-11 знаходимо:

Умитися кров'ю (мазкою, юшкою і т. ін.) — залитися кров'ю, будучи побитим, пораненим.

Юха — це та сама ж юшка, на підтвердження цього знаходимо статтю юха у Вікіпедіії

| improve this answer | |
  • 1
    Змінив джерело (й цитату трішки) на українське. Якщо ви не проти, залиште так, якщо проти, відмініть редагування, будь ласка. – P. Vowk Sep 21 '18 at 13:50
  • @P.Vovk, в принципі, початкова цитата походить с українського першоджерела («Словники України on-line» від УМІФ, слово «ю́шка» (не «Ю́шка»), розділ «Фразеологія»), просто http://getword.ru його спарсили — але можливо, СУМ-11 і справді доречніший. – Sasha Sep 21 '18 at 14:24
  • @Sasha я ж не проти. Саме тому сказав пані Іванці, що на її розсуд. Бо мої бажання відходу від російського інтернету - одне, а вподобання решти користувачів - інше. – P. Vowk Sep 21 '18 at 14:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.