0

На сайті https://zbruc.eu/ в статті про галицькі наголоси знайшла: вкрадУ (вкрАсти, вкраду, вкрАдеш).

Який правильний наголос в слові крадуть?

3
 • 2
  Крашче давати прьаму ланку на статтьу.
  – stegetsj
  Sep 8 '18 at 18:51
 • Діалект не є "неправильною мовою", тому вживати можна обидва наголоси. Sep 11 '18 at 10:20
 • напишу класичним правописом те, що хотів сказати пан follower: краще давати пряме посилання на статтю.
  – P. Vowk
  Sep 21 '18 at 13:06
1

Заходимо на сайт Культура мови і бачимо:

крАсти, крАдеш, крАду (а відповідно і крАдуть).

Те саме знаходемо і в блозі О. Пономарева та ось тут. Отож, робимо висновки, що правильно казати крАдуть

1

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, який я вважаю коли не найнадійнішим, то принаймні найофіційнішим джерелом з приводу наголосів, вважає так:

Дієслово "в_красти" для першої особи однини у майбутньому часі має паралельний наголос, можна наголошувати його і на перший (в_кра́ду), і на другий (в_краду́) склади.

Решта форм, окрім кількох у наказовому способі, наголошуються лише на перший склад. Наказовий спосіб для другої особи однини, першої й другої особи множини має серед інших форми з наголосом на другий і лише другий склад: в_кради́, в_краді́мо, в_краді́м, в_краді́ть.

Додатково надаю таблиці з формами і наголосами:

Додаток 1. Таблиця форм і наголосів для слова "вкрасти": Таблиця форм і наголосів

Додаток 2. Таблиця форм і наголосів для слова "красти": Таблиця форм і наголосів

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.