2

Кілька разів чула, що кажуть слово "мому", а не "моєму". І переважно це стосується жителів таких міст як Львів та Тернопіль. Це діалект?

1 Answer 1

4

Існує і є «народнім говором» (по-суті, діялект), згадане наприклад мовознавцем Синявським:

  1. Поруч наведених загальнолітературних форм різних займенників по народніх говорах живуть іще різноманітні варіянти їх, і їх частенько подибуємо в поезії, напр.:

    мого, твого, свого – мойого, твойого, свойого

    моєму, твоєму, своєму – мойому, мойму, мому

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.