11

Леся Українка визначила жанр «Лісової пісні» як «Драма-феерія у 3-х діях». Але як видно з її листа, вона не дуже задоволена такою назвою жанру:

А от досада, що ніяк не можна по-нашому перекласти «Märchendrama» — «драма-феєрія» те, та не те. Як би його сказати? «Драма-казка» чогось незграбно, правда?

Отже, не дивлячись на те, що драма-феєрія походить від французського féerie, собі на умі авторка мала саме Märchendrama.

Тоді що ж не так з перекладом драма-казка?

Оксана Забужко в «Notre Dame d'Ukraine» пише:

<...> тут філологічна інтуіція Лесі Українки, як завжди, безпомильна: німецьке «Märchendrama» справді стоїть ближче до «містерії», водночас прямо не витикаючи на неї пальцем.

То як все-таки коректніше перекласти це слово?

1 Answer 1

11

Цілком суб'єктивна думка та спекуляція.

Звідси https://www.britannica.com/art/Marchen

folktale characterized by elements of magic or the supernatural, such as the endowment of a mortal character with magical powers or special knowledge; variations expose the hero to supernatural beings or objects.

Звідси роблю висновок, що слово Märchen, хоч і перекладається як казка, має відтінок містичності, магії та загадковості (містерії). В українських казках теж зустрічаються магічні істоти та ситуації, але вони, як правило, мають більш соціально-повчальний характер (основний мотив популяризованих українських казок, як на мене, це - бідняк обдурив/покарав багача/пана). Коли в казках зустрічаються магічні істоти, вони зазвичай мають другорядні функції, часто злих сил (баба яга, бабай і т.д.), але при цьому, як я вже написав вище, найчастіше казка вчить виходити із складних ситуацій за допомогою хитрості, розуму чи/та сили. Також українські казки дуже часто жартівливі і веселі. Я веду до того, що українські казки, як правило не такі "темні" як ті ж німецькі, де дуже часто відьма чи інші магічні істоти стають основою казки, і сама казка доволі похмура і страшна (маючи певний відтінок безвихідності).

Базуючись на такій гіпотезі, можна сказати, що той відтінок, який шукає Леся Українка, має бути темнішим, більш магічним, загадковим, тоді як при перекладі драма-казка, твір набуває радше весело-жартівливого відтінку.

Доповнення :

То як все-таки коректніше перекласти це слово?

Як на мене,на жаль, немає точного перекладу. Він сильно залежить від твору, і в цьому конкретному випадку я би переклав як містична драма або містична казкова драма. Можливо, трагічна казка.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.