5

Цікавить літературний відповідник до слова "бюстгальтер".

На сайті Словотвір знаходжу:

персанок, станик та ін.

Однак у СУМі-11 перше слово відсутнє, друге - діалектизм, відповідно й усі інші - новотвори.

3 Answers 3

3

Слово бюстга́льтер літературне. Зокрема його фіксує «Словник української мови» в 20 томах, наводячи цитати Антоненка-Давидовича:

БЮСТГА́ЛЬТЕР, а, ч[оловічий рід]. Предмет жіночої білизни, який підтримує груди. В коридорі різко загупотіли кроки .. Паля Степанівна прожогом засунула за бюстгальтер листа (Б. Антоненко-Давидович); Вузький бюстгальтер стягував її груди (Б. Харчук); – Манько, кінчай базар, у секцію Любки підкинули безрозмірні імпортні бюстгальтери (А. Крижанівський).

— а також «Словники України on-line» від УМІФ і «Словник української мови» в 11 томах.

Так само як і слово лі́фчик, наведене у відповіді Iva_ukr — хоча останнє має й інші значення.

Також є слово ліф, яке, однак, уже вважається розмовним в цьому значенні.

4

У Словнику синонімів знаходимо:

ЛІ́ФЧИК (частина жіночої білизни, що облягає груди), БЮСТГА́ЛЬТЕР.

У СУМі також знаходимо це слово:

ЛІ́ФЧИК, а, чол. 1. Предмет дитячої або жіночої білизни, який облягає груди. Вона швидко натягла панчохи, взула черевички і наділа ліфчик (Наталя Забіла, Катруся.., 1955, 4); Лукерка.. прала всякий дріб'язок: занавіски, ліфчики, рушники(Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 127). 2. Зменш. до ліф.

В Орфографічному словнику також знаходимо це слово.

3

Словник чужомовних слів Павла Штепи

ліфчик — див. бюстгалтер
бюстголдер — нагрудниця, див. ліф

Для порівняння

бюст — погруддя

Можна також вжити з СУМ

Нагрудник Фартух або частина фартуха, яка надягається на груди для захисту їх від чого-небудь.

1
  • 2
    Нагрудниця — цікавий варіант. Можна спробувати навіть нагрудник. Хоча авторка, мені здається, в цьому разі цікавилась саме літературними варіантами, а не спробами позбутися іншомовних слів (хоча, може, я неправильно зрозумів).
    – Sasha
    Commented Sep 7, 2018 at 11:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.