5

У СУМ-11 знайшла лише статтю "слинявчик", однак із заувагою "розмовне".

СЛИНЯ́ВЧИК, а, чол., розм. Нагрудник для маленьких дітей з цупкої тканини або клейонки для захисту одежі від слини й забруднення.

Цікавить, чи є ще не розмовне слово (літературне), що відповідало значенні "слинявчик".

5

У Вікіпедії як відповідник цього слова подають:

Також слинявчиком називають нагрудник у маленьких дітей, який застосовується для тих же цілей.

(також трохи в іншому значенні):

Нагрудні серветки (в українській мові їх зазвичай не називають слинявчиками), які використовуються під час прийому їжі, яка включає «складні» або «незручні» страви, як, наприклад, омари (лобстери).

В СУМі:

НАГРУ́ДНИК, а, чол. 1. Фартух або частина фартуха, яка надягається на груди для захисту їх від чого-небудь. На листках [альбома]манячили групи інституток, товаришок Ольги, в білих хвартушках і нагрудниках (Нечуй-Левицький, I, 1956, 558).

Отже, як відповідники до слова слинявчик можна вживати нагрудник, нагрудна серветка.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.