4

Часто чую вираз йокелеменеСловнику українського сленгу знаходжу:

ЙОКЕЛЕМЕНЕ вигук; мол., евфем. Вираження незадоволення, досади.

Однак, звучить цей вираз як абревіатура. Чи є якесь розшифрування цього виразу?

5

Йокелемене — очевидно від російського ёклмн.

Ёклмн, у свою чергу, є одним із серії російських виразів (поряд із ёлки-палки, ё-моё тощо), що є евфемізмами до російського слова:

ебать

— зокрема, ймовірно, виразу:

ёб твою мать

Всупереч розповсюдженій думці, ці лайливі висловлення (приховані в «цитатах» вище) не є характерними лише для російської мови, а присутні в багатьох слов'янських мовах, зокрема в українській:

їбати

Але про походження слова йокелемене через російську, а не безпосередньо від відповідного українського слова, свідчить те, що воно починається з йо-, а не з ї-.

0
3

Це частина російського алфавіту: й - ка- ле - ме - не (е, к, л, м, н) Далі слідує: о - пе - ре - се - те (о, п, р, с, т). В подальшому, ці два вислови були частково відозмінені в повсякчасному спілкуванні.

2
 • @follower, по-моєму, версії одна одній аж ніяк не суперечать: це (1) евфемізм по принципу «перша літера мату + щось», а (2) в ролі другої частини взяті послідовні літери російського алфавіту.
  – Sasha
  Sep 7 '18 at 10:54
 • 1
  Так, я помилився. "Й, к, л, м, н" звісно ж. @Sasha, дякую.
  – Alex Sodin
  Sep 7 '18 at 11:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.