4

На порталі Мова ДНК Нації знайшла картинку enter image description here

Але на телебаченні чую часто "мережА". Це неправильна вимова чи спроба популяризації нового правопису?

  • Під новим правописом Ви маєте на увазі проект 2018 року? – Sasha Sep 6 '18 at 15:54
  • 1
    пані Юлія, ви можете приймати відповіді під своїми питаннями, під голосуванням за чи проти питання можна натиснути галочку й дати користувачу, який відповів, додаткову репутацію. Так людина ще більше заохочується до подальших відповідей. Якщо вас влаштовують відповіді під певними питаннями, і ви вважаєте їх повними, будь ласка, не полінуйтесь зробити це. – P. Vowk Sep 17 '18 at 17:18
5

У СУМі знаходимо мерЕжа. В Орфографічному словнику мерЕжа. Отже, нормативний наголос мерЕжа. Натрапила на статтю Як помиляються телеведучі, де також зазначено, що в ЗМІ часто вживають ненормативні наголоси:

У радіо- й телепередачах, на жаль, дуже часто трапляються відступи від норм української літературної мови. На рівні наголосу чуємо: гра́блі, залоза́, мережа́, паралі́ч, Покрова́, су́дно, те́чія, приве́сти, прине́сти, прізвищаКо́валь, Кра́вець. Правильні наголоси - граблі́, за́лоза, мере́жа, пара́ліч, Покро́ва, судно́, привести́, принести́, Кова́ль, Краве́ць.

| improve this answer | |
2

На сайті "Словники України" on-line, в Словнику синонімів та в Словнику відмінків вказаний наголос на другий склад.

enter image description here

Єдиний правильний варіант вимови це мере́жа.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.