2

В книзі Василя Карп'юка "Ще літо, але вже все зрозуміло" знайшла:

Недалеко від хати біжить маленький пОтік.
Біля потОку завжди гарно та прохолодно.

Як бути з наголосом в цих словах? Змінити наголос — вибір автора? Чи дійсно існує слово "пОтік"?

В тлумачному словнику це слово подане без наголосу. Але наскільки я знаю, налогос повинен бути на "і".

  • У тлумачному «Словнику української мови» в 11 томах це слово з наголосом, на «і» (1, 2, 3) — просто не всі електроні версії словника точні. – Sasha Sep 6 '18 at 12:56
  • А там у книзі прямо наголоси стоять? (А яка сторінка?) – Sasha Sep 6 '18 at 13:00
  • Так, у книзі ці слова з наголосами) 9 сторінка, початок розповіді. Не думаю, що це описка/одрук – yulia17 Sep 6 '18 at 15:35
  • Можливо, автор наголошує ці слова так, як їх вимовляють його персонажі. Мовляв, вони є представниками певного діалекту, де наголошують так (у поляків, наприклад, в словах завжди наголос на передостанньому складі; можливо, це впливає й на деякі українські діалекти поблизу Польщі). Або взагалі підкреслюється особиста (нетипова) вимова певного персонажа. – Sasha Sep 6 '18 at 15:51
1

Жоден з відомих мені словників (зокрема: «Словник української мови» в 11 томах, «Словники України on-line» від УМІФ, набір словників на R2U, набір словників на E2U*, «Орфоепічний словник» Погрібного) не дають наголосу по́тік (лише поті́к). Мабуть, це просто описка/одрук (у книзі із тексту запитання).

* Власне в 1 з 372 траплянь на E2U теж по́тік, але це теж схоже на описку/одрук.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.