5

Цікавить значення слова "глий", яке я зустрів у вірші І. Франка "Часто я відтак до Штенгля":

І сльота була. На шляху

Геть розмок, розкисся глий

Пошуки в Інтернеті не дали нічого.

1 Answer 1

4

Глій може означати «глід», зокрема про це кажуть:

Але наврядчи Франко мав на увазі, що розкисся якийсь кущ.

Імовірніше — розкислася глина на дорозі. Зокрема той самий «Етимологічний словник української мови» в 7 томах на сторінці 524 дає похідне від глина діалектне слово глинь (щоправда в значенні «алюміній»). А ще багато словників (зокрема, «Словник української мови» в 20 томах і словники на R2U) подають слово глей (іноді ґлей) у значенні «глина», «мул», «глина з мулом» — причому той самий «Етимологічний словник української мови» в 7 томах на сторінці 521 подає глий як один із діалектних варіантів слова глей.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.