22

Ох, вже цей Фейсбук, особливо його місцевий відмінок.

Якщо із закінченнями більш-менш з'ясували в попередніх запитаннях (і Олександр Пономарів, і Олександр Авраменко допускають обидва варіанти - Фейсбуку/Фейсбуці), то з прийменником складніше.

Професор Пономарів віддає перевагу прийменнику "на".

А от доцент Авраменко вживає "у".

Особисто я тяжію до "у", бо у соціальній мережі, як і у Твіттері.

А чи є якесь правило, яке б поставило крапку у цьому "фейсбучному" спорі, а також у заполітизованій дискусії - в Україні чи на Україні, та де гірко-солодко - в еміграції чи на еміграції?

7
 • якщо є аккаунт у фейсбуці, то можна казати на, а якщо немае - то тільки у
  – chizh
  Commented Feb 17, 2017 at 20:47
 • ще цікавить вживання у еміграції / на еміграції
  – chizh
  Commented Feb 17, 2017 at 20:48
 • @Chizh Чому саме так "якщо є аккаунт у фейсбуці, то можна казати на, а якщо немае - то тільки у"? А щодо еміграції, то я б ніколи не сказала "на" (виключно інтуїтивно). Commented Feb 17, 2017 at 20:58
 • вживання в інтернеті і літературі рідко, але все ж таки зустрічаються
  – chizh
  Commented Feb 17, 2017 at 21:02
 • 3
  @Chizh стосовно книги О’Коннор-Вілінська Валерії "На еміграції", то мені здається, що це такий літературний прийом - алюзія чи що. Так і проситься "на чужині", наче авторка саме це хотіла сказати, тобто в еміграції, як на чужині. Але це моє суб'єктивне враження. Книгу цю я не читала. Commented Feb 17, 2017 at 21:08

1 Answer 1

12

Коротка відповідь

Шукайте ключове слово для перевірки.
Якщо Фейсбук — це веб-сайт, то усталеним є вираз на веб-сайті {Фейсбук}, а значить, і на Фейсбуці.
Але якщо Фейсбук розглядається як спільнота (користувачів) або комуна (інфраструктурна одиниця, community), то усталеним можна вважати вираз у спільноті {Фейсбук}, а значить, і у Фейсбуці.


Довга відповідь

1. У чому полягає проблема

 1. Ми не можемо добрати прийменник, тому що не можемо встановити, які просторово-суб'єктні відносини ми маємо із Фейсбуком у той час, коли користуємося ним.

 2. А чому — саме прийменник? Адже термін «під час користування Фейсбуком» цілком виконує цю функцію:

  Ми познайомилися під час користування Фейсбуком…
  Під час користування Фейсбуком, мій друг написав, що…

  Відповідь: тому що цей термін не є лаконічним, і тому ми намагаємося добрати короткий прийменник «в», «на», і нас навіть влаштувало б «над» чи «під».

2. Аналіз проблеми

 1. Встановлення категорії просторово-суб'єктних відносин із Фейсбуком залежить від граматичного змісту самого терміну Фейсбук.

 2. Граматичний зміст можна розглядати як сукупність граматичних категорій (ГК). Є три усталені граматичні категорії — род, число, відмінок, але також є і інші ГК, у тому числі — ГК просторово-суб'єктних відносин, яку ми шукаємо.

3. Граматична категорія роду

Тут варто зробити невеличкий відступ і знов поглянути на три основні ГК, а саме — на категорію граматичного роду. Існують дві широко відомі проблеми:

 1. Визначення граматичного роду запозичених топонімів;

  • Міссісіпі «став чистішим», «стала чистішою» чи «стало чистішим»?
  • Кіліманджаро «високий», «висока» чи «високе»?
 2. Визначення граматичного роду абревіатур.

  • ООН «прийняв», «прийняла» чи «прийняло» рішення?
  • ОПЕК збільшив чи збільшила видобуток нафти?
  • СРСР напав чи напало на сусідню державу?

Для цього є відомий механізм — знайти ключове слово.

 • Для топонімів:
  Міссісіпі — це річка, Кіліманджаро — гора, значить ГК роду — жіночий;
  Мічіґан як штат — чоловічий, а як озеро — середній тощо;
 • Для абревіатур: ООН — це Організація Об'єднаних Націй (жін.),
  а СРСР — це Союз (чол.)

Тут детальніше (англійськов): In languages with grammatical gender, how do they determine the gender when a new word has been created?

4. Рішення

ГК просторово-суб'єктних відносин нічим не гірша, ніж ГК роду.
Тому для її визначення також можна користуватися методом пошуку ключового слова.

Фейсбук може вважатися веб-сайтом, і тоді відношення на веб-сайті Фейсбук, або на Фейсбуці:

На Фейсбуці можна лайкати дописи користувачів.

Або може вважатися спільнотою користувачів, і тоді — у спільноті Фейсбук, або у Фейсбуці.

Цю думку я прочитав у Фейсбуці.
Ми познайомилися у Фейсбуці.

5. На/в Україні

Усе те саме стосується проблеми «на/в Україні»:

 • Якщо Україна — це суверенна держава, то в:

  Посол США в Україні;
  В Україні відбувається зростання економіки;

 • Якщо Україна — земля, територія, край — то на:

  «…на Вкраїні милій» — славнозвісне Шевченкове


Література

4
 • Це як англійське on/in [internet] Commented Mar 29, 2017 at 21:39
 • "Ми познайомилися під час користування Фейсбуком…" - звучить так, ніби ми обидва користувалися різними (кожен своїм власним) Фейсбуками, і так випадково познайомились. Так само можна сказати і "під час вживання попкорну" (знову кожен свого). Тобто "під час" не вказує прямо на роль самого Фейсбука як інструмента (для знайомства). Тому якщо йдеться про питання "за допомогою чого", то я б запропонував "Ми познайомилися через Фейсбук". Commented Oct 13, 2022 at 10:50
 • Щодо ролі Фейсбука як місця, припускаю, що стосовно віртуального простору прийменники "у(в)/на" цілком рівноправні. Розрізнення на "у(в)/на" виникає через розрізнення людиною типу локації в залежності від геометричного сприйняття її нею: "у(в)" означає обмежену область, заключену в конкретні межі (в котру можна ввійти і з неї вийти) або точку, а "на" означає поверхню (оболонку), відтинок, тобто множину точок. (1) Commented Oct 13, 2022 at 11:22
 • Оскільки візуальне сприйняття Фейсбука у кожного своє, то хтось уявляє його як віртуальну кімнату, куди можна ввійти (login) і з неї вийти (logout), а хтось як площу з неозорими межами, де знаходиться безліч людей і один з одним спілкуються. Тому перший буде використовувати "у(в)", а другий "на" і обидва матимуть рацію. (2) Commented Oct 13, 2022 at 11:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.