-2

Недавно почула слово "застосунок". Спочатку подумала, що російською його можна перекласти як "приспособление". Почала шукати в мережі і знайшла визначення:

Застосу́нок, застосо́вна програ́ма або прикладна́ програ́ма (англ. application, application software, app) — користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Тобто це якась певна комп'ютерна програма, російською "приложение"?

 • Застосунок (від застосування) теоретично могло б позначати багато речей. Але на практиці справді найчастіше позначає прикладну програму, тобто російською приложение. У тому ж значенні іноді використовують слова додаток, аплікація і, власне, [прикладна] програма. – Sasha Sep 4 '18 at 22:23
 • 2
 • 1
  Переклад на московську, гадају, льіпше шукати на Russian Exchange. Тут про украјиньську, а не московську. – stegetsj Sep 5 '18 at 3:58
 • 4
 • 3
  @follower, з одного боку, так. А з іншого, якщо автор прагне зрозуміти, що саме означає слово застосунок (а переклад на російську — це лише як один із шляхів для неї точніше зрозуміти значення, бо російською вона, можливо, в певних сферах володіє краще, ніж українською) — то це саме сюди. Бо там, на Russian, імовірно скажуть: «ми не можемо навести російський еквівалент, допоки Ви не поясните, що саме означає застосунок» — а це, можливо, саме і є те, чого не знає та прагне дізнатися автор. – Sasha Sep 5 '18 at 11:14
1

У Вікіпедії пише:

Раніше, в українській комп'ютерній термінології слово «застосунок» не зустрічалося, а словосполучення «application», «application program» традиційно перекладалося як «прикладна програма», або ж використовувалось слово «додаток», яке є помилковим перекладом російського «приложение». Слід зауважити, що російський термін «приложение» у російській мові має два значення — «додаток» або ж «застосування для вирішення практичної задачі», «прикладання на практиці». З цієї причини переклад українською російського «приложение» як «додаток» є некоректним, оскільки не відображає початкової суті оригінального терміна (прикладання до вирішення практичної задачі), натомість є прямим перекладом омоніму з іншим значенням і в підсумку неправильно означає нібито додатковість, другорядність програмного забезпечення.

Також знайшла й обговорення у Вікіпедії статей "Застосунок - Застосування", у підсумку якого висуваються різні пропозиції, зокрема й розмежувати застосунок і застосОвання.

Якщо ж звернутися у СУМ-11, слова "застосунок" там не знайдемо, однак знайдемо статті застосування та "застосувати":

ЗАСТОСУВА́ННЯ, я, сер. Дія за значенням застосувати.

ЗАСТОСО́ВУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗАСТОСУВА́ТИ, ую, уєш, док., перех.

 1. Використовувати що-небудь, запроваджувати в ужиток.

 2. Пристосовувати до чого-небудь.

Якщо ж у новіший СУМ-20, то там вже є таке:

ЗАСТОСУ́НОК, нку, ч., інформ. Те саме, що застосува́ння 2.

Звідси:

ЗАСТОСУВА́ННЯ, я, с. 2. інформ.

Виконуваний модуль для певної операційної системи.

Розроблення моделей об'єктного подання знань про застосування (прикладну систему) є традиційним завданням теорії програмування (з наук. літ.)

Отже, як на мене, у поданому випадку відбулося змішування значень, звідки "застосунок" має 2 значення:

 1. додаток
 2. утворений іменник від слова "застосування", що означає дію за значенням.
| improve this answer | |
0

Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш)

Приложе́ние

 1. приклада́ння, додава́ння; прикла́дення, додання́; дода́ток,-тку
 2. застосува́ння; застосо́вування

Російсько-український народний сучасний словник 2009–

Приложение –

1) (несов.) прикладання, застосовування, докладування, долучування, додавання, притулювання; (сов.) прикладення, застосування, докладання, долучення, додання, притулення, (печати) прикладення, притиснення, відтиснення;

2) (добавление) додаток, (редко) прилога, (программа) застосовна (прикладна) програма, застосунок;

3) (грам.) прикладка

На сайті OnlineCorrector вказано

Замініть іменник додаток, якщо мовиться про прикладну програму (англійською application), на стилістично кращий варіант: програма, застосунок (термін з Microsoft Windows Vista i Windows 7, згодом від нього відмовилися на користь терміна програма).

Мова - ДНК нації

enter image description here Отже, застосунок=приложение.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.