4

Виникло питання, оскільки часто чую його, але щось мені ріже він вухо. “Загуглила” і вибило практично усі російськомовні посилання, серед яких і Русские фразеологизмы , а також і Тлумачний словник Єфремової. Отож цікавить, чи фразеологізм “не по зубах” справді калька з російської, чи є питомим?

2 Answers 2

4

Згідно до Словника українських фразеологізмів, "не по зубах" і справді є в нашій мові (сторінка 59).

Дивно, але на цьому сайті я не знайшов даного фразеологізму, однак, нема його і серед запозичених (джерело 1, 2, 3), тому гадаю, що фразеологізм "не по зубах" можна вживати в українській мові.

3

Цей фразеологізм знаходимо без будь-яких позначок у СУМі у словниковій статті зуб:

Не по зубах кому, чиїх — не під силу кому-небудь.

Оскільки, слово зуб є спільним для всіх слов’янських мов Етимологічний словник т. 2 с. 281, тому і фразеологізм пов’язаний з цим словом не є скалькований з російської. Також цей фразеологізм знаходимо в Українському фразеологічному словнику:

не по зубах кому, чиїх. Не під силу кому-небудь; який перевищує чиї-небудь фізичні або духовні можливості; надмірно важкий.

Отже, цей фразеологізм не є скалькованим з російської.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.