9

Навздогін пітанню Навіщо потрібен апостроф перед «ї»?

Єдине слово, що я знайшов у великий електронний словник української мови (ВЕСУМ), яке пишеться без апострофа перед ї - це суперїжа.

Мені цікаво яке правило тут використовується?

Чи користуємося тут правилом:

Апостроф не ставиться:

 1. У словах іншомовного походження у злитній вимові: резюме, бюджет, бюро.

Чи правильно його писати без апострофа, чи краще писати як два слова (Гугл дає й такий варіант)?

1
 • 1
  Пояснення одного з редакторів ВЕСУМ таке: слова зібрані з багатьох джерел, не всі з яких академічні. ВЕСУМ щойно виправив написання слова "суперїжа" - разом із декількома іншими, де також був пропущений апостроф.
  – Sassa NF
  Feb 20 '17 at 23:32
8

У вашому ж посиланні:

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:
5: У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох'ярусний, чотирьох'ярусний, дит'ясла.

Відповідно: супер’їжа.

З точки зору українських правил читання, альтернативним варіантом написання цього слова могло би бути супер-їжа (де замість апострофа використовують дефіс для роз’єднання двох частин), але правопис у § 25.4.а предписує писати складноскорочені слова з першою частиною супер- разом (а не окремо чи через дефіс; апостроф вважається «разом»).

11
 • 2
  Справа в тому, що пошук в Гуглі не дає варіантів цього слова з апострофом, а лише: а) без апострофа, б) як два слова, в) через дефіс. Тож мені й цікаво який варіант вірний. До того ж суперїжа складається з двох слів, тому, як мені здається, наведене вами правило тут не пасує. Тут можливо підходить правило 5. У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох'ярусний, чотирьох'ярусний, дит'ясла. Але через те, що з апострофом я варіанта не бачив, тож вирішив, що треба використовувати правило про злитну вимову.
  – Ivan
  Feb 17 '17 at 17:35
 • @Ivan я переконаний, що немає сенсу слухати ґуґл в цьому питанні. Ґуґл наповнюють такі ж самі люди, як ми з вами. Ви праві, треба користатися саме 5-м правилом, тому що тут справді складне слово, перша частина якого закінчується на приголосний.
  – P. Vowk
  Feb 17 '17 at 17:46
 • Я відредагував своє питання додавши де саме я знайшов це слово. Посилання на цей словник (ВЕСУМ) вже були на цьому форумі. І коли я аналізував цей словник, то знайшов цей випадок і зацікавився чи це помилка в словнику, чи треба використовувати правило, що я навів в своєму питанні?
  – Ivan
  Feb 17 '17 at 19:09
 • яке походження "альтернативного варіанту" написання через дефіс?
  – Sassa NF
  Feb 19 '17 at 7:28
 • @SassaNF, це помилка. Супер'їжа можна писати лише через апостроф. Правопис конкретно неможливість написання через дефіс у § 25.4.а.
  – Sasha
  Feb 27 '17 at 18:19
4

Якщо відійти від правил і керуватися сенсом, то потрібен апостроф (чи інший засіб для роздільної вимови). Зокрема, апостроф ми вживаємо для роздільної вимови, що й маємо в слові [суперйіжа], натомість без апострофа ми мали б вимовляти [супер'іжа] (з пом'якшеним р), як і вимовляємо [б'уро], [б'уджет], [рез'уме].

2
 • 1
  Ця відповідь значно виграла б від додавання посилань на поважні джерела. У тому вигляді, як вона є, це виглядає як суб'єктивна і нічим не підтверджена точка зору авторки.
  – bytebuster
  Feb 19 '17 at 1:21
 • я поставив був +1, але зараз жалкую. Якщо відійти від правил і керуватися сенсом у вашому сенсі, то треба також щось робити з суперідея, суперінфекція тощо, в яких р не пом'якшується, незважаючи на те, що за ним слідує і.
  – Sassa NF
  Feb 19 '17 at 7:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.