8

Російською можна сказати два вирази:

 • Логичная формула (яка логічна в цій ситуації тощо)
 • Логическая формула (напр. формула з логіки висловлювань)

Кожен з них має своє значення. Українською обидва слова мають той самий переклад.

Логи́ческий, Логи́чный – логі́чний.

Як краще українською передати цю різницю?

3
 • 1
  Логическая формула — це, я так розумію, в цьому випадку булева формула?
  – Sasha
  Commented Sep 3, 2018 at 11:43
 • @Sasha, так булева це один з підвидів, та можуть бути й інші види.
  – Yola
  Commented Sep 3, 2018 at 12:39
 • Можливо підійде варіант: "Питання з логіки"?
  – Alex Sodin
  Commented Sep 3, 2018 at 17:43

2 Answers 2

3

"Логичный" російською означає закономірний, розумний, послідовний. Тому, наприклад, "логический вопрос" перекладається як "логічне запитання", а "логичный вопрос" — "закономірне питання".

1
 • Ставлю мінус, додайте, будь ласка, джерела, постарайтесь завести відповідь у контекст питання.
  – P. Vowk
  Commented Sep 14, 2018 at 11:24
1

Перш за все, я звернувся до Гугл перекладача, однак він переклав і "логичный" і "логический" як "логічний". Цей перекладач також переклав ці слова ідентично, однак давайте подивимося на приклади перекладу слова "логичный":

Не логично ли, что... - Чи не розсудливо було б тоді припустити... Да. И это, кажется, не только логично - Так. Це, здається, не тільки має сенс.

А от слово "логический" набагато частіше перекладають як "логічний" чи "змістовий":

Всегда очень трудно выстроить логическую линию в таких фильмах о репрессиях - У фільмах про репресії важко логічно розвинути сюжет.

Правильное логическое ударение - Змістовий наголос

Крім того, варто зазначити, що згідно до Словника російських синонімів "логичный" і "логический" можуть бути синонімами, а в такому випадку і переклад цих слів може бути однаковим.

Отож, якщо ми подивимося етимологію цих слів, то побачимо, що всі вони походять від давньогрецького слова "логіка", а тому й не дивно, що вони мають схоже значення, а в деякому контексті можуть виступати синонімами, але як бачимо, зазвичай слово "логический" перекладають саме як "логічний", а от "логичный" можна перекласти як "той, що має сенс", "розсдуливе (наприклад про рішення) тощо. Ще раз повторю, переклад як одного, так і другого слова буде залежати від контексту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.