2

Фразеологічний словник української мови

і (рі́дна) ма́ти не впізнає́ (не пізнає́) / не впізна́є (не пізна́є) кого і без додатка. Хтоcь дуже змінився на вигляд, зовні. В нас і таке бува: поїде дівка з села, потиняється рік-два, а потім повертається такою, що й рідна мати її не пізнає. Моди всякої повигадує… Та обріже косу, накрутить на голові таку фурделю, кури лякаються (Ю. Мокрієв)

Цікавить значення слова "фурделю".

В словниках не знайшла слова "фурделя".

2
 • 2
  Дуже схоже на хурделя.
  – stegetsj
  Aug 31 '18 at 15:14
 • @follower, по-моєму, це майже відповідь.
  – Sasha
  Aug 31 '18 at 15:23
4

Фурделя -- хуртовина, завірюха. Це слово можна знайти наприклад у вірші Тетяни Винник "Метелиця":

Заметь, сніговій, хуртеча –

Нажахалася малеча –

Заметіль, фурделя, хвижа

В димарі горлає хижо!

1
 • додайте, будь ласка, посилання на словник з поясненням слова "хурделя" або "хуртовина". Зніму мінус і поставлю плюс.
  – P. Vowk
  Sep 14 '18 at 11:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.