2

Для фразеологізму комар носа не підточить антонім - стук-грюк, аби з рук (Мова - ДНК нації). Чи можна підібрати антоніми (фразеологізми) до інших фразеологізмів?

Фразеологічний словник української мови

із (на) за́ячий (гороб’я́чий, гороби́ний, жа́б’ячий) скік. Дуже мало. На новий рік прибавилось дня на заячий скік (Укр.. присл..)

Який фразеологізм буде антонімом до фразеологізму "на заячий скік"?

1 Answer 1

3

Я так розумію, значення цього фразеологізму, що чогось дуже мало. То можна антонімами вважати фразеологізми про те, що чогось дуже багато. Наприклад:

 • М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський «Словник фразеологічних синонімів» за ред. В. А. Вінника (Київ, «Радянська школа», 1988, ISBN 5-330-00353-9), стаття «багато» на с. 10–11:

  • без ліку;
  • кури не клюють;
  • свині не їдять;
  • лопатою горни/греби/загрібай;
  • аж кишить;
  • до біса;
  • як маку;
  • як піску морського;
  • ні проїхати ні пройти;
  • на воловій шкурі не списати;
  • хоч греблю гати;
  • по горло;
  • по вуха;
  • по шию;
  • з головою;
  • по зав’язку;
  • ціла купа;
  • як цвіту в городі / по всьому світу).
 • З сайту «Мова — ДНК нації»:

  • ніде курці клюнути;
  • ніде голкою/пальцем ткнути;
  • ніде маковому зерну / яблуку впасти;
  • як оселедців у бочці.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.