3

І Маша в опрічному житлі вже не так здорово гнула кирпу перед наймичками й наймитами; вона оговталась, оббулася в чужій оселі, вже не так бундючилась перед сільськими слугами (Нечуй-Левицький)

Гнути кирпу - перед ким, у ролі прис. – пишатися, зазнаватися, хизуватися.

Яке походження даного фразеологізму?

2 Answers 2

3

Додам до цієї відповіді, що, по-моєму, добре пояснює варіант «задирати кирпу/носа», ще про слово «гнути».

Здається, «гнути» позначає не лише буквально «робити зігнутим», а й щось на зразок «вести/просувати». Принаймні, ми бачимо його в таких висловах:

  • гнути бандигу;
  • гнути всячину/дурниці/небилиці;
  • гнути козиря;
  • гнути лінію;
  • гнути ціну.

Тобто, здається, «гнути кирпу» поповнює множину виразів, де «гнути» позначає не буквально «робити зігнутим» — як от у «гнути коліна», «гнути спину», «гнути шию» — а щось на зразок «вести/просувати».

2

Значення фразеологізма "Гнути кирпу" - пишатися, зазнаватися, хизуватися (джерело). Що ж означає слово "кирпа"? СУМ дає таке визначення: "Короткий, задертий догори ніс". Тобто, цей фразеологізм - це те саме, що й "задерти носа", та й справді, досить часто можна побачити як гордовиті люди ходять із задертими догори носами. Очевидно, що якісь люди це помітили і так і з'явився даний фразеологізм.

І тут складно говорити про якесь конкретне походження як ото "ахілесова п'ята" чи "троянський кінь", які походять із давньогрецьких міфів.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.