0

На http://ukrlit.org знайшла:

ЗІПСУ́ТИЙ, рідше ЗОПСУ́ТИЙ, а, е, розм. Те саме, що зіпсо́ваний. Кінь утомлений, копита Розкуті, розбиті, Сіделечко мережане Зопсуте, невкрите (Шевч., II, 1963, 382); Він був не злий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий (Фр., IV, 1950, 371).

Найчастіше чую "зіпсований", а не "зіпсутий". Цікава форма - "зопсутий".

Яке слово доречно вживати в розмовній мові? Яке є літературним? Чи обидві форми правильні?

  • Поясніть, будь ласка, що саме вам незрозуміло? У словнику прямо написано, що "зіпсутий" і "зопсутий" - це розмовні слова, а "зіпсований" - не має особливостей вживання. Поки ставлю мінус. – P. Vowk Sep 13 '18 at 21:34
1

У СУМі знаходимо слово зіпсований без будь-яких позначок, які б вказували на особливості вживання (однак, вказана паралельна форма вживання ЗОПСОВАНИЙ з позначкою рідше, отже це слово краще уникати там, де є вимоги лише нормативного вживання слів):

ЗІПСО́ВАНИЙ, рідше ЗОПСО́ВАНИЙ, а, е.

  1. Дієпр. пас. мин. ч. до зіпсувати, зопсувати.
  2. у знач. прикм. Який зіпсувався, став непридатним для використання, вживання.
  3. у знач. прикм. Який змінився на гірше, погіршав.
  4. у знач. прикм. З поганими нахилами, звичками; розбещений.

Слово зіпсутий можна вживати лише в розмовній мові:

ЗІПСУ́ТИЙ, рідше ЗОПСУ́ТИЙ, а, е, розм. Те саме, що зіпсований.

Слово зопсутий вживається рідше, ніж зіпсутий (і лише у розмовній мові).

Отже, зіпсований (зопсований) є літературними, однак, позначка рідше коло слова зопсований обмежує все-таки його вживання у нормативних документах. Зіпсутий (зопсутий) можна вживати лише у розмовній мові.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.