1

Сьогодні почула гукали дитину Алісія, коли перепитала, як звати - сказали Аліса.

Виникло питання чи справді це одне і те ж ім'я? Чи можемо вживати як взаємозамінні імена?

В словнику-довіднику Власні імена людей є лише Аліса.

Аліса запозичене: фр. Alice; можливо, від. гр. aletheia —істина: можливо, скороч. варіант імені К а л і с т а. Алісонька, Алісочка, Аліска, Ала, Аля.

Скорочені та пестливі форми імені Аліса (не зовсім надійне джерело)

Лисиця, Лисонька, Лісочка, Аля, Алечко, Аленько, Ала, Алочка, Алісочка, Алісонька.

Ім'я Алісія знайшла в Вікіпедії статтю російською мовою.

-1

Вже навіть у наведеній вами статті із російської Вікіпедії бачимо, що "Алісія - це іспанська форма імені Аліса". А також Аліс ще називають Елісами (див. англійську транскрипцію імені), Лола тощо. Однак, усе це одне ім'я. І на тій же Вікіпедії (тепер українській, яку ви також використали для свого питання) серед інших форм імені Аліса бачимо - Алісія.

2
  • 1
    стаття Вікіпедії не переконала мене, що це одне і те ж ім'я. Могли б Ви надати ще якісь джерела підтведження Вашої відповіді. – Mariia Matskevych Aug 31 '18 at 9:57
  • погоджуюсь, додаткові джерела не завадили б. – P. Vowk Sep 13 '18 at 21:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.