1

Сьогодні почула гукали дитину Алісія, коли перепитала, як звати - сказали Аліса.

Виникло питання чи справді це одне і те ж ім'я? Чи можемо вживати як взаємозамінні імена?

В словнику-довіднику Власні імена людей є лише Аліса.

Аліса запозичене: фр. Alice; можливо, від. гр. aletheia —істина: можливо, скороч. варіант імені К а л і с т а. Алісонька, Алісочка, Аліска, Ала, Аля.

Скорочені та пестливі форми імені Аліса (не зовсім надійне джерело)

Лисиця, Лисонька, Лісочка, Аля, Алечко, Аленько, Ала, Алочка, Алісочка, Алісонька.

Ім'я Алісія знайшла в Вікіпедії статтю російською мовою.

2 Answers 2

4

Коротко

Якщо говорити про загал і грубо, то — так.

Однак якщо вдати ся в тонкощї і волосник імени знає про це, то не все так просто, бо саме імє Алісія може походити від:

 • згаданого aletheia як правда,
 • загальноприйнятного Adalheidis,
 • і раптового Alexis.

Adalheidis

Більшість джерел, особливо чужоземних, згадують як похідного від цего.

Якщо це Аліса як в Аліса в Дивокраї, то тут така етімолоґія:

Alice

fem. proper name, from Old French Aliz, from Old High German Adalhaid, literally "nobility, of noble kind" (see Adelaide). Among the top 20 most popular names for girls born in the U.S. c. 1880-1920. "Alice's Adventures in Wonderland," published in 1865, was written for Alice Pleasance Liddell (1852-1934).

Adelaide

fem. proper name, from French Adélaide, from a Germanic source similar to Old High German Adalhaid, from adal "noble family" (see atheling) + German heit "state, rank," which is related to Old English -had "person, degree, state, nature" (see -hood). The first element of it affixed to French fem. ending -ine gave Adeline.

atheling

"member of a noble family," Old English æðling, from æðel "noble family, race, ancestry; nobility, honor," related to Old English æðele "noble," from Proto-Germanic *athala- (cognates: Old Frisian edila "(great-)grandfather," Old Saxon athali "noble descent, property," Old High German adal "noble family"), which is perhaps from PIE *at-al- "race, family," from *at(i)- "over, beyond, super" + *al- "to nourish." With suffix -ing "belonging to." A common Germanic word, cognates include Old Saxon ediling, Old Frisian etheling, Old High German adaling.

Тобто походе від ± поняття шляхетність. І в такому разї Alicia просто латінізоване Alice.

Ций корїнь досить плодовитий, бо з нього маємо дещо знаймі нам імена як Ада i Аліна. Доречи, до другого згаданий довідник Власні імена людей наводить таке:

АЛІНА

запозичене: нім. Alina, Aline; можливо, виникло через скороч. імен Ангеліна, Аделіна. Алінка, Алиюнька, Алиючка, Ала, Аля; Ліна.

Здогадати ся можна хиба що за повним іменем Аделіна або за скороченими Ала і Аля, що має і Аліса.

Цю думку також припускає Jan Grzenia в книзї Nasze imiona:

Alicja może pochodzić od starogermańskiego imienia Adalheidis, które skracało się do Alis.

Aletheia

Етімолоґія слова.

aletheia

From ἀληθής (alēthḗs, “true”) +‎ -ιᾰ (-ia, abstract noun suffix), from ἀ- (a-, “not”) and λήθω (lḗthō, “I escape notice, I am hidden”) — whence English lethargy (“sluggishness”) — ultimately from Proto-Indo-European *leh₂- (“to hide”).

Тобто нічим не збіжне з попереднїм. Згадується і в припущеннях Nasze imiona:

Według innej koncepcji imię Alicja pochodzi od greckiego słowa aletheia - prawda, które w średniowiecznej łacinie przyjmowało formę: Alitia, Alicia.

Alexis

Найменш популярна думка, бо поки зустрїв в припущеннях Nasze imiona:

Może pochodzić od włoskiej, żeńskiej formy imienia Aleksy — Alessis, imię to przyjmowało w języku niemieckim i angielskim formę Alexia.

Де італійська є посередницею: Alessia.

Тобто від корня що і в Олександер, отже по сутї наше Олеся, анґлійське Alexia ітд, що зазвичай не дуже парні до Аліса. Тому це не дуже додає вагу або стосується лише в окремих випадках.

Окремо

Також цїлком можливе злиття перших двох випадків, якщо другий випадок має місце бути. Вплив одного імени на другого — відомий випадок і для української, наприклад зміна н → м в Микита і в похідних словах зазвичай пояснюється таким чином:

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

МИКО́ЛА (чоловіче ім’я)

Початкове м замість н у східнослов’янських і польській мовах пояснюється як результат впливу імені Михаилъ;

-1

Вже навіть у наведеній вами статті із російської Вікіпедії бачимо, що "Алісія - це іспанська форма імені Аліса". А також Аліс ще називають Елісами (див. англійську транскрипцію імені), Лола тощо. Однак, усе це одне ім'я. І на тій же Вікіпедії (тепер українській, яку ви також використали для свого питання) серед інших форм імені Аліса бачимо - Алісія.

2
 • 1
  стаття Вікіпедії не переконала мене, що це одне і те ж ім'я. Могли б Ви надати ще якісь джерела підтведження Вашої відповіді. Commented Aug 31, 2018 at 9:57
 • погоджуюсь, додаткові джерела не завадили б.
  – P. Vowk
  Commented Sep 13, 2018 at 21:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.