2

В російській мові є цікаве слово - "простофиля". Стало цікаво, як воно звучатиме українською.

ПРОСТОФИ́ЛЯ, простофили, муж. и жен. (разг.). «Глупый, несообразительный человек, разиня. - дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто!» Пушкин.

В мережі знайшла лише один переклад - "простак".

ПРОСТА́К, а́, ч.

  1. розм. Простодушна, нелукава, трохи наївна людина.

Чи є ще якісь відповідники?

1
2

Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов)

Простофиля – бевзь, -зя, ґа́ва, -ви, ду́рень, -рня.

Словник синонімів синоніми для наведого Вами перекладу "простак"

ПРОСТО́ЛЮ́ДИН заст. (той, хто належав до непривілейованих верств суспільства; людина неаристократичного походження), ПРОСТО́ЛЮ́ДЕЦЬ розм., ПРОСТА́К розм., ПЛЕБЕ́Й зневажл., ЧУПРУ́Н зневажл.; ХЛОП, МУЖИ́К (про людину селянського походження).

2

Давайте заглянемо в Гугл Перекладач, який нам дає аж три варіанти перекладу: бевзень (однак, врахуйте, що це лайка), простак та роззява. Усі три, як на мене, чудово передають значення слова "простофиля". Словопедія також дає такі варіанти:

бевзь (-взя), бевзень (-зня), просторіка, надолобень (-бня), жмуд (-да), (опис.) тютя полив'яним носом, (ворона) ґава (-ви), (глуповатый) недоумкуватий, пришелепуватий, прицуцкуватий, прицуцуватий, безклепкий. [Такий просторіка, кожне його одурить (Звин.)]. Дурачина -ля - дурило пришелепувате (Російсько-український словник Академії наук).

1
  • супер, дякую, знімаю мінус і видаляю коментарі.
    – P. Vowk
    Sep 13 '18 at 21:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.