1

Словотвір пропонує слово бутерброд замінити на слова - накладець, канапка, мазанець.

В СУМ-11 та СУМ-20 присутнє саме слово бутерброд.

БУТЕРБРО́Д, а, чол. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою чи ікрою.

Словник іншомовних слів Мельничука

БУТЕРБРОД (нім. Butterbrot, букв. – хліб з маслом) скибка (або дві складені) хліба з маслом, сиром, ковбасою тощо.

В СУМ-11 та СУМ-20 присутнє слово канапка, але зовсім не відповідає значенню бутерброд.

Канапка и, жін. Зменш. до канапа.

Слів накладець та мазанець в словниках не знайшла.

Чи потрібно заміняти слово бутердрод вигаданим новим словом? Чи можемо вживати слово бутерброд у всіх стилях мовлення?

1 Answer 1

1

Оскільки, це слово фіксують без будь-яких особливих застережень і позначок академічні видання словників, то не думаю, що є потреба замінювати його на питоме українське, бо це слово втратить своє значення). Однак, існує думка, наприклад, Л. Гнатюк. «Накладанці замість бутерброди. Чому б і ні?», що є можливим і ефективним замінити це слово.

Щодо канапки, наприклад, то це слово є діалектизмом.

Накладанець знаходимо в Орфографічному словнику, а мазанця, справді, немає в словниках.

Отже, бутерброд є нормативним для вживання у всіх стилях, а щодо заміни питомо українським словом, то, можливо, вона колись і відбудеться, але зараз, що бачимо на прикладі накладанця, вона не дуже «прижилася».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.