3

Текст із завдання ЗНО

За кілька останніх років митці прикрасили зовнішні стіни київських будівель десятками яскравих і масштабних малюнків – муралів. Талановиті художники з України, Іспанії, Аргентини, Австралії та Франції оживили урбаністичний пейзаж столиці захопливими картинами. Мурали – один із різновидів сучасного вуличного живопису.

Мурал — художній розпис зовнішніх стін будинків у міському просторі.

Чи нормативним є вживання слова мурал, в словниках слово відсутнє. Можливо пізніше буде в СУМ-20.

Словотвір пропонує заміну стінопис, розпис.

В СУМ-11 присутнє визначення стінопис.

Вікіпедії стаття

Стінопис або мурал — різновид монументального і декоративного малярства, що виконувалося безпосередньо на стіні або на штукатурці, закріпленій на стіні, в якому фігуративні образи й декоративні орнаменти підпорядковуються архітектурним формам.

1 Answer 1

1

Так, справді, це слово тільки починає входити в "активну" лексику. Проф. О. Пономанів у своєму блозі пише:

Стінопис утворено за зразком живопис, літопис, рукопис тощо. Отже це цілком українське слово.

Мур – синонім до слова стіна, давнє запозичення з німецької мови, має велике словотвірне гніздо: мурувати, мурування, мурований , підмурівок та инші. Мурал поки що словники української мови не фіксують.

Однак роблю гіпотезу, що професор скоріш за все має на увазі академічні видання, адже це слово знаходимо й у Вами наведеній Вікіпедії, й у Словнику іншомовних слів:

Мурал - 1. Декоративний розпис стіни або стелі з гармонійним включенням в композицію архітектурних елементів робочої поверхні; стінопис. 2. Твір, виконаний у подібній техніці.

Отже, оскільки лексика української мови є відкритою системою, що завжди поповнюється, то на даний час слово "мурал" - це лише запозичення, як безліч інших слів, які ми використовуємо, що не є фіксовані словниками. Таким чином воно вживається радше в розмовному стилі. Однак є всі шанси, що це слово стане фіксованим на рівні академічних видань.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.