3

Найчастіше чую "битись об заклад". Але кілька разів чула слова "спорити", "спір", "спор". Який варіант є правильним?

У тлумачному словнику знайшла:

СПІР 1, спору, чол.

  1. Словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту. // Полеміка (звичайно в пресі) з рівних питань науки, літератури, політики і т. ін.
    // Серйозна суперечка; сварка. // перен. Суперечність, зіткнення.
  2. перев. мн. Взаємні домагання щодо володіння чим-небудь, посідання чогось і т. ін., вирішувані перев. судом.

СПОРИТИ, рю, риш, недок.

  1. розм. Те саме, що сперечатися.
  2. перен. Змагатися, не поступатися у чому-небудь.

Вислів "битися об заклад" знайшла лише у фразеологічному словнику:

Об заклад битися (побитися) у ролі прис. — сперечатися з кимсь, бувши цілком переконаним у чому-небудь.

1 Answer 1

2

Правильними є обидва варіанти. Відмінність лише у тому, що

Спорити - розмовне від літературного сперечатися.

Так пише СУМ-11.

У тому ж таки СУМ-11 знаходжу і таку статтю:

Битися (побитися) об (у) заклад; Іти (піти) в заклад — сперечатися на гроші, яку-небудь річ і т. ін.

Оскільки СУМ-11 - це академічне видання, йому слід довіряти.

Отже, як я вище писала, вживання обидвох варіантів є правильними, відмінність лише у тому, що "спорити" - розмовне, а "битись об заклад" - сталий вислів.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.