2

Слова "розважливий" і "розважатися" дуже схожі за звучанням, але мають протижені значення. Як так вийшло?

У словнику української мови:

РОЗВА́ЖЛИВИЙ- Здатний всебічно зважувати, обмірковувати що-небудь.
// Який свідчить про розсудливість, сповнений розсудливості.

Розважатися - 1) Займаючись розмовами, справами і т. ін., відволікатися від чогось гнітючого, важкого, неприємного. 2) Веселитися, проводити час в якихось забавах, розвагах, потішатися чим-небудь. || Бавитися, гратися (про дітей).

1 Answer 1

1

Відповідь на це питання знаходимо у значенні похідного слова в Етимологічному словнику т. 5., ст. 105 enter image description here

3
 • Я не знайшов відповідь у цій цитаті.
  – Yola
  Aug 30, 2018 at 7:45
 • кінець цитати, яка розпочинається так: "розвиток значень проходив, очевидно, , так:...", яка підтверджує те, що ці слова мають спільне твірне "розвага"
  – Iva_ukr
  Aug 30, 2018 at 11:29
 • Можливо ви могли б підсвітити, підкреслити це якось в самому рисунку в якомусь редакторі або набрати вручну після картинки?
  – Yola
  Aug 30, 2018 at 13:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.