3

Якщо до слова редукція можна в деякому контексті підібрати відповідних зведення, то як бути з редукційна?

Наприклад, редукційний алгоритм робить редукцію.

6
 • 3
  зведеннєва?..
  – Yola
  Aug 29 '18 at 9:46
 • 1
  Зауважте, що "редукцію" можна замінити не просто на "зведення", а обов'язково на "зведення до", отже не зручно буде використовувати звідна, зведеннєва, адже перехідність, на мій погляд, втрачається, при чому критично Dec 29 '18 at 12:10
 • А як щодо «звідна»?
  – Sasha
  Dec 23 '19 at 3:04
 • @Sasha звідна - це та яку можна звести
  – Yola
  Dec 23 '19 at 10:49
 • Можете додати зміст використання слова у вашому випадку?
  – user1677
  Dec 24 '19 at 12:37
1

СУМ-11

Редукція 5. ек. Зведення складного виробничого процесу до простішого в умовах товарного виробництва.

Редукційний а, е, спец. Стос. до редукції.

Зведення 1. Дія за значенням звести 5—12, 16. Сполучення всіх подібних між собою членів многочлена в один член називається зведенням подібних членів многочлена

Зведенний а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до звести.

Отже, редукція-зведення, редукційна-зведена.

10
 • 1
  Як дієпр. пас. мин. ч. відповідає стос. до?
  – Yola
  Aug 29 '18 at 17:05
 • @Yola стос. до звести, зведення дія за значенням звести. Aug 29 '18 at 17:14
 • 2
  це стосування може бути різним наприклад редукційний алгоритм - це той, що виконує редукцію. А зведений алгоритм - це той алгоритм який звели.
  – Yola
  Aug 29 '18 at 18:33
 • 2
  @Yola в Вашому питанні немає контексту, в якому саме замінювати редукційна. Доводиться лише здогадуватися, що саме Ви запитуєте. Aug 29 '18 at 18:40
 • 1
  @Yola, загалом Mariia Matskevych права, що варто було б пояснити, що означає «редукційна» (у тому значенні, що Ви шукаєте).
  – Sasha
  Dec 23 '19 at 3:05
-1

За аналогією з мовлення - мовленнєва буде зведеннєва. Наприклад, зведеннєва функція, така фукнція може виконувати зведення.

3
 • Я не певен, що в утворені подібних прикметників спілкувАння стоїть в одному ряду із зведЕння і мовлЕння. Хоча може дійсно просто треба звикнути.
  – Yola
  Dec 24 '19 at 14:34
 • 1
  За логікою «дія — результат» мало б бути так… Продукція — це результат; дія — це продукування; редакція — це результат; дія — це редагування; відповідно, редукція — це результат, редукування — це дія. Мовний і редукційний — це від результату (мова й редукція); мовленнєвий і зведеннєвий — це від дії (мовлення, редукування). Відповідно, якщо Ви шукаєте прикметник від результату (редукція → редукційний), то це має бути «звід → звідний» (так, звідний позначає зокрема «який можна звести», але не лише це); а «зведення→зведеннєвий» є аналогом «редукування→[редукуваннєвий]», а не «… →редукційний».
  – Sasha
  Dec 25 '19 at 9:04
 • 1
  (@AndriyIvanchenko, це частково й до Вас теж.) «Я не певен… спілкувАння стоїть в одному ряду із зведЕння і мовлЕння» — так, справді, за логікою «дія (1) — подія (2) — наслідок (3)» (яку я не дуже люблю, але, наприклад, при перекладі книги керувалися саме нею) зведЕння/мовлЕння і спілдкувАння належать до різних категорій. Розв'язання (1) — розв'язування (2) — розв'язок (3). ЗведЕння/мовлЕння — це як розв'язання (1), а спілкувАння — це як розв'язування (2).
  – Sasha
  Dec 25 '19 at 9:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.