2

Багато різних посилань можна побачити щодо обидвох варіантів слова, однак здебільшого в оголошенням про купівлю або у блогах. Для прикладу наведу:

  • Гіроскутер 1, 2.

  • Героскутер 1, 2.

Оскільки це слово недавно з’явилося на наших теренах, то СУМ-11 його не подає.

2 Answers 2

4

Правильний варіант ГІРОСКУТЕР, адже слово перекладене з англ. GyroScooter, що в свою чергу утворене від злиття двох слів - gyro i scooter

Англійсько-українські словники

gyro гіроско́п, дзи́ґа || гіроско́пний, дзи́ґовий

scooter 3) ску́тер

2

У Вікіпедії знаходимо:

Гіроскутер (двоколісний скутер).

На підтвердження цього знаходимо у Словнику іншомовних слів Мельничука:

ГІРО... (від грец. γϋρος – коло, γυρεύω – обертаюсь) у складних словах відповідає поняттю «обертовий рух».

Варіант гЕроскутер зустрічається набагато менше на просторах інтернету і є неправильним на позначення даного виду транспорту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.