3

Зустрів таке речення:

"Він був міняйло і їздив однокінкою по селах, промінюючи голки, дзеркальця, шила та всяку господарську подріб за платянки" (Іван Франко).

Зацікавило слово "платянки", однак в СУМі його немає. Також вирішив пошукати в Словничку галицизмів, однак там теж його не знайшов. Можливо, хтось знає в якому значенні це слово вживається в даному контексті?

А також цікавить етимологія даного слова, бо пошуки в Етимологічному словнику також не дали ніяких результатів.

2 Answers 2

2

ВТССУМ

Платянка -и, ж. , зах. Онуча.

Онуча 1. Шматок тканини, яким обмотують ноги перед взуванням (перев. в чоботи). 2. розм. Шматок старої, брудної тканини; ганчірка.

Російсько-український словник (Українська академія наук)

ОНУЧА (-чі), (ум. онучка, онучечка), платянка (гал.) (ум. платяночка).

Етимологічний словник

ст.432

Пла́ття, платтьови́й, платтяний, платя́ни́ця, пла́тя́нка – див плат.

Повертаємося до ст.430, слово "плат"

enter image description here

enter image description here

enter image description here

1
  • Судячи з контексту - "він" збирав ганчір'я для подальшого продажу на фабрику, що виробляє папір (промисел, розповсюджений на початку 20 століття). На Вікіпедії немає української статті, ось англійська - en.wikipedia.org/wiki/Rag-and-bone_man
    – Artemix
    Aug 23, 2018 at 15:08
1

Часткова відповідь:

У Словнику української мови за ред. Б. Грінченка знаходжу:

Платянка, ки, ж. Портянка, онуча. Ум. Платяночка. На білені платяночки ти красно обуйся. Гол. IV. 488.

Таку ж інформацію знайшла і тут:

Платянки – онучі; ганчір’я.

Для детальнішого пояснення, берімо CУМ-11:

ОНУ́ЧА, і, жін.

  1. Шматок тканини, яким обмотують ноги перед взуванням (перев. в чоботи).
  2. розм. Шматок старої, брудної тканини; ганчірка.

Отже, платянки - це шматки тканини, які використовують при взуванні.

Щодо етимології, на жаль, нічого не знайшла.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.