2

Цікавить відповідник до слова "прокрастинація" (психологічний термін, означає схильність особи відкладати на потім, на завтра, на майбутнє неприємні рішення та справи).

На Словотворі першим із варіантів є слово "проволока", яке ми знаходимо і в СУМі із значенням:

Затримка, зволікання при виконанні чого-небудь.

Однак, збоку бачимо позначку розм., тому я не впевнений, що його можна буде вживати у всіх видах текстів. На тому ж Словотворі бачимо "зволікання", яке чомусь не є настільки популярним як перший варіант, однак мені здається, що саме воно підійде краще, адже у слова "зволікати" є таке значення:

Відкладати, затримувати що-небудь, затягувати виконання, здійснення чогось на довший строк.

Як бачимо, саме "зволікання" найкраще передає значення слова "прокрастинація". Однак, на Словотворі все ж зазначено найкращим відповідником "проволока", тому як бути і яке ж з цих слів використовувати? Чи їх можна вважати синонімами?

1 Answer 1

3

Якщо глянути в англомовну Вікіпедію, то знайдемо таке пояснення самого терміна:

Procrastination - from Latin's "procrastinare", that translates as: the prefix pro-, 'forward', with -crastinus, 'till next day' from "cras", 'tomorrow'.

Якщо ж перекласти, то бачимо, що "procrastinare" складається з двох частин: префікс [pro-] - вперед + суфікс [-crastinus] - до наступного дня.

В англійсько-українському словнику знайшла варіант:

зволікання.

Отже, як на мене, найкращі відповідники у літературній мові - це слова "відкладання" та "зволікання", що виступають синонімами.

Щодо використання слова "проволока", то, як пише наведений Вами СУМ-11, його вживаємо ЛИШЕ у розмовній мові, що дещо обмежує його побутування.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.