7

У російській мові є слово «заодно», наприклад:

Она зашла в магазин за картошкой и заодно купила капусту.

В українській мові, згідно з тлумачним «Словником української мови» (в 11 томах, у 20 томах), теж є слово «заодно́» з тим же значенням:

– Ось на тобі два пенси: зайди до магазину й спитай коробку “Альбо”. Та заодно спитай, чи багато його купують (М. Йогансен);

Завтра мене викликають в район, то заодно вже підкину і вас до станції (Олесь Гончар).

Також є в українській мові й слово «заразо́м» (СУМ-11, СУМ-20) з тим же значенням:

— Вип'ємо, товариші, за Січ, щоб довго вона стояла на погибель бусурманам .. Та вже заразом вип'ємо і за нашу власну славу, щоб не забув нас мир (О. Довженко).
(Тут не в значенні «всі спільно вип'ємо», а в значенні «за Січ і за власну славу підняти одну чарку».)

Але проблема в тому, що мені в такому випадку підсвідомо хочеться поставити слово «доку́пи», мабуть, хтось із мого оточення вже використовував його в такому значенні:

Вона пішла в крамницю за харчами й докупи придбала нові виделки.

Але ані в СУМ-11, ані в СУМ-20 я цього значення слова "докупи" не бачу. Не бачу я цього слова й у перекладах іншомовних слів у міжмовних словниках:

Заодно — (сразу) заразо́м, за одни́м за́ходом <…> (Ізюмов).

Купил заодно и краски — купив заразом (за одним разом, за одним заходом) і фарби (Вирган і Пилипинська).

Заодно́ — <…> 2) (за один раз) за одни́м хо́дом, за одни́м за́ходом, за одни́м ра́зом, ура́з. [Піду́ в книга́рню, та за одни́м хо́дом (за́ходом) і в бібліоте́ку зайду́. Неха́й уже за одни́м ра́зом і ва́ші сорочки́ поперу́ з свої́ми. Віта́ймо дитя́тко і враз його́ ма́тку (Чуб. III)] (Кримський і Єфремов).

way: <…> by the ~ — між іншим <…> (Кочерга та Мейнарович, Мейнарович та Кратко).

Тож чи є хоч якесь обґрунтування для застосування слова «доку́пи» в цьому значенні хоча б у розмовному стилі чи в частині випадків?

1 Answer 1

1

Зазначу, що питання справді складне.

Згідно до СУМу, як ви й самі зазначили, дане слово не має значення "заодно" чи "заразом". Також перевіримо Словник синонімів і бачимо такі слова: разом, укупі, поспіль, посполу, купно, спільно, заодно, гуртом, заєдно тощо. Як бачимо, слово "заодно" може бути синонімом до "докупи" однак у значенні: "Здійснюючи щось одностайно":

"Старших зневажає ваша Леся. На мене сьогодні насипалася, ображала, базікою назвала. Заодно (можна замінити на "докупи") з Греком Генкою (А. Хижняк)"

Як бачимо у цьому контексті слово "заодно" має зовсім інше значення. Серед синонімів до слова "заразом" також не бачимо "докупи".

Крім того, я перевірив Фразеологічний словник української мови, і в жодному з поданих там фразеологізмів "докупи" не вживається у значенні "заодно".

На офіційному сайті української мови до слова "докупи" подаються такі синоніми: до гурту, в одне ціле, воєдино; разом.

Як бачите, згідно до всіх наведених вище джерел основним значення слова "докупи" є "В одно місце; разом". Крім того я переглядав шукав слово "докупи" в книгах Гугл і в жодній з тих, що мені зустрілися, не вдалося знайти слова "докупи" у значенні "заодно".

Отож, робимо висновки, що "заодно" та "докупи" можуть бути синонімами лише у заченні "разом". На жаль, знайти фактів, які б могли підтвердити ваші припущення, мені не вдалося, однак, як я зазначив на початку - питання справді складне і тому не можна із 100% впевненістю сказати, що дане слово не можна вживати у значенні "заодно", однак гадаю, що все ж найкраще для цього використовувати слово "заразом", "водночас", "воднораз" (згідно до Словопедії слово "заодно" - запозичене).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.