4

У Вікіпедії знаходжу статтю на дану тематику, таким чином роблю висновок, що літературне:

Опариш — личинка м'ясної мухи. Використовується як наживка у рибальстві та багатий на білок харчовий продукт для відгодівлі птахів та риб. Є об'єктом напівпромислового розведення.

Для перевірки звертаюся у СУМ-11, однак статті такої не знаходжу. То чи літературне слово "опариш / опариші" ?

1 Answer 1

3

Знаходимо це слово в Етимологічному словнику укрїнської мови:enter image description here

Також російсько-український народний сучасний словник 2009 дає варіант "опариш" як переклад російського "опарыш". Як бачимо, слово справді схоже на російський варіант, тому можна його замінити таким українським словом, як гробак (личинка комах або жуків, що живе в землі),

Крім того, якщо ми говоримо про "опариша" для ловіння риби, то варто зазначити, що в російській мові він ще може називатися "блёвка". У такому випадку згідно з Російсько-українським академічним словником 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) потрібно використовувати варіант "наживка".

Отож робимо висновки, слово "опариш" бажано не вживати, а замість нього використовувати слова "гробак" або ж "наживка" (залежить від контексту).

2
 • Додам, що в квадратні дужки «Етимологічний словник української мови» бере, здається, діалектні слова.
  – Sasha
  Aug 20, 2018 at 15:47
 • 2
  Однак гроба́к, як я розумію — це просто фонетичний варіант слів роба́к/хроба́к, тобто майже синонім до черв'я́к. У той час, як опа́риш — це личинка конкретного виду мухи (специфічніше значення).
  – Sasha
  Aug 20, 2018 at 15:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.