2

Під час пошуку рецептів зустрічала різні варіанти формулювання задля вказівки на використання какао.

На сайті depositphotos бачу таке:

Солодкий шоколад, виготовлений з какао.

Однак помітним є й використання слова "какаовий". Навіть у Вікіпедії знайшла:

Дівчина какаова

Отож цікавить використання власне другого варіанту. Чи нормативно (літературно) використовувати слово "какаовий", чи все ж варто замінювати на "виготовлений з какао"?

1 Answer 1

3

Слово какаовий можна використовувати, оскільки знаходимо його у СУМі:

КАКА́ОВИЙ, а, е. Прикм. до какао.

Також знаходимо це слово в Орфографічному словнику та у Словнику лемківської говірки. Отже, вживання слова какаовий є нормативним.

2
  • 1
    Наводити словник лемків јак доказ нормативности — дешчо не дуже доречно, а загалом все так. Commented Aug 20, 2018 at 7:17
  • Хоч какаовий мені трішки ріже слух і нечастно вживається, але так — воно є в словниках (причому без усіляких позначок про обмеженість уживання).
    – Sasha
    Commented Aug 20, 2018 at 7:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.