7

У Записках наукового товариства імені Шевченка (с. 158) натрапила на таке речення:

[...] а ґазду бив гарапом.

Не знаю, що означає виділене слово. СУМ-11 його не подає.

5

В Словнику української мови за ред. Б. Грінченка знаходжу значення цього слова:

Гарапа, -пи, ж. = гарапник. Драг. 277.

Далі за посиланням:

Гарапник, ка, м. Плеть, арапникъ. Рудч. Ск. II. 183. Шух. І. 292. Гарапник тройчатий. Г. Арт. (О. 1861. ІІІ. 105).

У СУМі також знаходимо значення цього слова:

ГАРА́ПНИК, а, чол. Довгий батіг, сплетений з тонких ремінців.

| improve this answer | |
4

Знаходимо також це слово у Словнику лемківської говірки, де воно означає: "Батіг з короткою ручкою і довгим ремінцем". І варто погодитися, що це радше "гарапа", а не "гарап", бо останнє має значення: "васт. Негр. І перевізчик тут явився, ..Од сонця ввесь він попалився І губи, як арап, оддув (Котл., І, 1952, 130)" (джерело), тобто це людина із чорною або смуглою шкірою.

| improve this answer | |
  • Хм.... подивився - дійсно мало значення і негр також, прийшло через Турецьку мову коли османи в арабів рабів купували (в основному чорних, але не тільки...) – Юрій Гладьо Aug 29 '18 at 17:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.