5

Коли хтось спитає: "Котра зараз година?" Як правильно відповідати?

0:01 - нуль годин одна хвилина чи нульова година одна хвилина?

1:01 - перша година одна хвилина чи одна година одна хвилина?

2:00 - друга година рівно чи дві години нуль хвилин?

І як прийнято казати на години після полудня? Перша пополудні чи тринадцята година?

6
 • Possible duplicate of: ukrainian.stackexchange.com/q/2825/240
  – P. Vowk
  Commented Aug 17, 2018 at 7:34
 • Not exactly. This question is about telling current time on the clock, not about past or future time. Commented Aug 17, 2018 at 7:43
 • Might be helpful: ukrainian.stackexchange.com/q/2829/240 (just in case: I'm not urging you to delete the question or anything like that, just trying to help those who will answer it and you to understand everything better. I mean, no need to research it twice if some part of the information is already properly researched).
  – P. Vowk
  Commented Aug 17, 2018 at 7:59
 • Тут на с. 45 М. Вакуленко наголошує на нелогічності вживання порядкових числівників для годин (тобто, на його думку, правильніше «дві години», ніж «друга година»). Втім не можу не зазначити, що його погляд вибивається із безлічі джерел, що постулюють класичне «друга година». Також зазначу, що класичні способи розраховані на приблизний час (раніше не було точних годинників); якщо на годиннику 1 хвилина і це важливо, то більшість скаже просто «тринадцять нуль один» чи «один нуль один»; НМД.
  – Sasha
  Commented Aug 17, 2018 at 8:14
 • 1
  @Yola, довго думав над цим, ще коли писав коментар. Я припускаю, що можливі обидва варіанти — залежно від того, наскільки мовець зосереджений на буквальному прочитанні цифр. Якщо не дуже зациклений, то може бути й «тринадцята [година] нуль одна [хвилина]» — але я хотів показати «найзосередженіший» варіант.
  – Sasha
  Commented Aug 17, 2018 at 10:08

1 Answer 1

3

Згідно з експрес-уроків української мови Олександра Авраменка кажемо, приклади:

8:50 — восьма година пʼятдесят хвилин або коротко восьма пʼятдесят. В жодному разі не можна казати вісім годин пʼятдесят хвилин! Називаючи годину подтрібно використовувати порядковий числівник, а коли говоримо про хвилини — кількісний.

15:10 — пʼятнадцята година десять хвилин або пʼятнадцята десять.

Однак розмовна мова дозволяє говорити про час й іншими способами, все залежить від розташування стрілки циферблата (див. відео від 1:48), наприклад: десять хвилин на шосту (5:10), пʼятнадцять хвилин на третю (2:15), за десять хвилин шоста (5:50) або ж за двадцять хвилин п'ята (4:40).

Також, якщо маємо 11:00, то можемо сказати одинадцята година рівно чи рівно одинадцята година" і ніяк інакше. Можливий ще такий варіант, що якщо маємо 11:10, то можна сказати десять хвилин по одинадцятій, а не лише десять хвилин на дванадцяту. 11:30 — одинадцята (година) тридцять (хвилин) або пів на дванадцяту (див. джерело).

На рахунок 00:01 - згідно до Вікіпедії 00:00 - це дванадцята (година) ночі або ж опівночі. За принципом наведеним вище кажемо: "Дванадцята година ночі одна хвилина".

9
 • А щодо «00:01»?
  – Sasha
  Commented Aug 20, 2018 at 15:53
 • 1
  Питання це цікаве, і точної відповіді я не знайшов, але згідно до Вікіпедії, 00:00 - це дванадцята година, отож виходить, що можемо сказати дванадцята година одна хвилина. Commented Aug 20, 2018 at 16:23
 • 2
  @Sasha Хвилина по [о]північ[і]. Commented Aug 20, 2018 at 16:59
 • @follower, це, мабуть, автору запитання якось сказати треба. Якщо Анатолій не схоче розширювати відповідь, може, створите окрему?
  – Sasha
  Commented Aug 20, 2018 at 17:20
 • @Анатолій, а якщо 24-годинний формат часу, то як сказати 00:01? Бо дванадцята година одна хвилина може трактуватися як 12:01 дня. Commented Aug 20, 2018 at 17:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.