12

Digitalization означає переведення змісту медій у всіх його формах — текстовій, графічній, звуковій — у цифровий формат, зрозумілий сучасним комп’ютерам.

В контексті реформ цей термін може використовуватись для визначення процесу переводу державних послуг в електронний формат, а також для використання електронного документообігу замість паперового.

В різних джерелах використовуються варіанти цифровізація, диджитилізація та інформатизація, а у випадку прикметника digital як цифровий та диджитальний. Чи можна вважати ці переклади усталеними та коректними, чи є інші аналоги?

Також цікаво, як можна перекласти Digital Agenda for Ukraine в контексті створення стратегії цифровізації/диджиталізації для України? Досить вживаний варіант цифрова адженда України мені не подобається, натомість подобається варіанти стратегія інформатизації для України або інформаційна стратегія для України.

7
 • Безпосередньо в цифровій адженді (Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) використовується термін "цифровізація". Commented Feb 17, 2017 at 12:30
 • @OksanaGubrenko, читаючи цей документ і виникло питання, оскільки автори вживають різні варінати в документах, дописах в соціальних мережах, ЗМІ тощо.
  – sashaeve
  Commented Feb 17, 2017 at 12:32
 • @sashaeve так, термін не офіційний. Але, наскільки я розумію, Адженда невдовзі буде затверджена, і термін увійде в ужиток. Більше того, на підставі цього "цифровізація" як термін впроваджується і тлумачиться в проекті Концепції з розвитку електронної демократії. Commented Feb 17, 2017 at 12:36
 • @sashaeve "Стратегія інформатизації" видається прийнятним варіантом, але, як на мене, термін "інформатизація" дещо вужчий, аніж "цифровізація" чи "диджиталізація" з огляду на перспективи охоплення найрізноманітніших сфер життя. Якщо ж розглядати варіант "інформаційна стратегія", то тоді все ж краще пропонувати "інформатизаційна стратегія" (від "інформатизація", а не "інформація"). Commented Feb 17, 2017 at 12:40
 • @sashaeve в проекті Концепції з розвитку електронної демократії "цифровізація" тлумачиться як "механізм (платформа) розвитку інформаційного суспільства, внутрішнього ринку інформаційно-комунікаційних технологій шляхом підвищення ефективності та збільшення продуктивності від використання цифрових технологій, забезпечення кожному рівних можливостей доступу до інформації, знань і послуг, підвищення довіри та безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій" Commented Feb 17, 2017 at 12:47

5 Answers 5

6

оцифрування, на мій погляд, звучить найбільш плавно і передає суть. В Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у відповідному розділі використовується цей термін, він навіть використовується як тег.

0
6

Маючи наступний контекст:

...Сьогодні відбулися слухання у профільному комітеті щодо «Цифрової адженди України». Була можливість презентувати суть ініціативи та законодавчі пропозиції. Мета залишається та сама: рухатися у цифрову економіку та почати реалізовувати форсований сценарій цифровізації.

Найкращими відповідниками, як і зазначно в питанні, можуть бути стратегія інформатизації для України або інформаційна стратегія для України. Але аж ніяк Цифрова адженда України.

Говорячи про переклад слово digitalization в залежность від контексту може мати різні значення, і як оцифровування, і як інформатизація чи впровадження інформаційних технологій, можливі інші варіанти. Слово digitalization використовується в тому ж значенні, що і його англійський відповідник, тому тлумачення з англійської теж може допомогти в перекладі. Слово також є медичним терміном, тому контекст дуже важливий.

Наведу деякі приклади (взяті з linguee.com):

Increasing digitalization of media content is leading to new channels and distribution routes nationally and internationally

Оцифровування медіа контенту відкриває нові способи та шляхи розповсюдження на національному та міжнародному рівнях.

The digitalization of television opens the door to new possibilities for the transmission of added services. (constantin-medien.de)

Цифрове телебачення відкриває двері нових можливостей для передавання додаткових сервісів.

The answer of the automotive industry is digitalization throughout the entire life cycle and linking design with production (siemens.com)

Відповіддю автомобільної галузі є впровадження інформаційних технологій в життєвий цикл і поєднання дизайну (прим. або проектування) і виробництва.

Now that the "digitalization of logistics" - this is how Chinese refer to the combination of logistics and IT - is in full swing, looking at the supply chain as a whole and optimizing the overall logistic costs are two factors that are gaining importance. (sysbiomed.org)

Тепер, коли інформатизація (в сенсі впровадження інформаційних технологій) логістики - те, що китайці відносять до поєднання логістики та ІТ, йде повним ходом, ланцюжок постачання як ціле та оптимізації загальних кошт логістики - це два фактори, які набувать більшого значення.

1
 • Наведіть, будь ласка, приклади, коли потрібно вживати той чи інший варіант перекладу.
  – sashaeve
  Commented Feb 17, 2017 at 13:17
5

Оскільки це неологізм, то коректного перекладу ще немає.

Видання словників неологізмів не встигає за стрімким розвитком технологій, особливо інформаційно-комунікаційних.

Неофіційний Словник неологізмів такого терміну не містить.

У проекті Цифрової адженди України – 2020 («Цифрового порядку денного» – 2020) використовується термін "цифровізація".

4
 • Чесно говорячи, я і задав питання тут, щоб після обговорення запропонувати змінити як адженду, так і цифровізацію на щось адекватне. Тому цей проект не може слугувати авторитетним джерелом.
  – sashaeve
  Commented Feb 17, 2017 at 18:14
 • @sashaeve просто обговорення проекту цього документа вже вийшло на такий рівень (комітетські слухання в комітеті ВР з питань інформатизації та зв'язку - facebook.com/danchenko.oleksandr/posts/…), що навряд чи будуть вносити саме такі правки :( Проте, чому б не спробувати. Commented Feb 17, 2017 at 18:44
 • Там окремим пунктом йде узаконення "цифрових" дефініцій, тому впевнений, що робота над термінологією не буде марною.
  – sashaeve
  Commented Feb 17, 2017 at 20:29
 • @sashaeve Успіхів Вам! Якщо можна, прохання окремо повідомити про результати. Бо, як я й казала, на термінології "адженди" частково базується термінологія проекту Концепції електронної демократії. А важливо, щоб терміни були гармонізовані. Commented Feb 17, 2017 at 20:37
4

Діджиталізація на пальцях

Digitalization aka Digitizing, digitising, digitisation, digitalizing - приведення даних до цифрового формату для передачі чи зберігання у вигляді бінарного коду. Це робиться для подальшої обробки таких даних інформаційними системами. Тобто Digitalization - це всеж таки оцифровування, переведення у цифровий формат.

У випадку коли оцифровується процес, то у цифрову форму переходять частини алгоритму або регламенту такого процесу, тобто програмуються.

Явище, під час якого збільшується роль інформації (у будь якій формі, просто у формі цифрових даних інформацію зручніше обробляти) у справах суспільства, економіки або території називається Інформатизація

Тобто інформатизація - широке, стратегічне, цивілізаційне явище, в той час як діджиталізація - не більше ніж один із службових засобів процесу збільшення ролі інформації у справах ...

7
 • У мене є проект цієї Цифрової адженди, але в .pdf Я не знаю, як ним поділитися в межах цієї бети. У ньому під цифровізацією мається на увазі не стільки оцифрування (переведення інформації в цифровий формат) і не стільки інформатизація (в сенсі збільшення ролі інформації у справах суспільства), скільки всеохоплююче розповсюдження ІКТ в найрізноманітніші сфери - освіта, медицина, урядування, демократія (петиції, референдуми, вибори), економіка, комерція, митниця, землеробство, безпека і ще багато-багато сфер. Commented Feb 17, 2017 at 19:02
 • Я не стверджую, що "цифровізація" влучний відповідник, але й "оцифрування", й "інформатизація" не розкривають змісту згідно з концепцією. Commented Feb 17, 2017 at 19:07
 • навіщо тоді на отой процес витрачати зусилля, в чому бенефіт?
  – chizh
  Commented Feb 17, 2017 at 19:22
 • Автор запитання => "Чесно говорячи, я і задав питання тут, щоб після обговорення запропонувати змінити як адженду, так і цифровізацію на щось адекватне. Тому цей проект не може слугувати авторитетним джерелом. – sashaeve 1 hour ago" Commented Feb 17, 2017 at 19:24
 • я про аґенду взагалом, про "всеохоплююче розповсюдження ІКТ в найрізноманітніші сфери - освіта, медицина, урядування, демократія (петиції, референдуми, вибори), економіка, комерція, митниця, землеробство, безпека"
  – chizh
  Commented Feb 17, 2017 at 19:24
2

Шукаємо переклади слова digitalization:

Lingvo: перетворення даних у цифрову форму; дигіталізація.

E2U: цифрува́ння, зацифрува́ння, кодува́ння, закодува́ння (ана́логової інформа́ції); дигіталізація.

Yenotes: інформатизація, оцифрування.

Перший варіант перекладу, наданий Lingvo, є занадто масивним, другий - для медичної термінології.

E2U оперує поняттями, якими ніхто не користується, але вже близький до істини.

Yenotes, хоч і створений суспільними зусиллями людей, надає два найбільш поширених переклади: інформатизація і оцифрування.

Оцифрування не підходить для вашого конкретного випадку тим, що це не створення електронної системи для переходу від паперового обігу до електронного, а просто переведення (будь-якої) інформації в цифрову форму. То ж, залишається інформатизація.

До конкретного прикладу з Digital Agenda for Ukraine:

Цифрова адженда України мені не подобається так само, як і вам.

Щодо наступних двох варіантів, стратегія інформатизації для України й інформаційна стратегія для України: вони не синонімічні, не тотожні. Коли стратегію інформатизації для України дійсно можна сприймати як стратегію переведення систем на ІТ-системи у всіх сферах, то інформаційну стратегію для України можна сприйняти і як те, чим займається міністерство інформаційної політики україни, тобто, як стратегію діяльності держави Україна на міжнародному і внутрішньому інформаційних полях.

Тому, задля того, щоби унеможливити хибне прочитання (а також для забезпечення українського її звучання), залишається користуватися перекладом стратегія інформатизації для України.

Суб’єктивно:

Або вигадувати новий. Що, одначе, особисто мені видається непотрібним.

9
 • Перепрошую, не всі забули, що "інформація" й "інформатизація" не синоніми :) => "@sashaeve "Стратегія інформатизації" видається прийнятним варіантом, але, як на мене, термін "інформатизація" дещо вужчий, аніж "цифровізація" чи "диджиталізація" з огляду на перспективи охоплення найрізноманітніших сфер життя. Якщо ж розглядати варіант "інформаційна стратегія", то тоді все ж краще пропонувати "інформатизаційна стратегія" (від "інформатизація", а не "інформація"). – Oksana Gubrenko 6 hours ago" Commented Feb 17, 2017 at 18:54
 • У мене є проект цієї Цифрової адженди, але в .pdf Я не знаю, як ним поділитися в межах цієї бети. У ньому під цифровізацією мається на увазі не стільки оцифрування (переведення інформації в цифровий формат) і не стільки інформатизація (в сенсі збільшення ролі інформації у справах суспільства), скільки всеохоплююче розповсюдження ІКТ в найрізноманітніші сфери - освіта, медицина, урядування, демократія (петиції, референдуми, вибори), економіка, комерція, митниця, землеробство, безпека і ще багато-багато сфер. Commented Feb 17, 2017 at 19:05
 • Я не стверджую, що "цифровізація" влучний відповідник, але й "оцифрування", й "інформатизація" не розкривають змісту згідно з концепцією. Commented Feb 17, 2017 at 19:07
 • @OksanaGubrenko ех, не відкрив коментарі до головного питання. Казав про тих, хто писав відповіді. Видалив про "забули". Я також не впевнений, як це найкраще зробити з пдф. Може, в вас є можливість десь опублікувати його в електронному вигляді? На сайті університету, наприклад.
  – P. Vowk
  Commented Feb 17, 2017 at 19:08
 • Я не знаю, чи його можна публікувати, адже це проект, хоча днями його вже обговорювали на комітетських слуханнях у профільному комітеті ВР. Але версія проекту 1.0. десь зустрічалася у Фейсбуку. Як знайду, скину посилання. Commented Feb 17, 2017 at 19:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.