4

Знаходжу у Вікіпедії значення терміну без зазначення, в якому стилі слід використовувати:

Бурки — різновид теплих чобіт для холодного клімату.

Отож роблю висновок, що воно літературне. Аби переконатися, заходжу в СУМ-11, однак там його не знаходжу.

Отож це літературне слово, чи варто використовувати його лише у певному стилі? Якщо так, то буду вдячна за вказівку на стиль вживання слова "бурки".

2 Answers 2

4

У сучаснішому «Словнику української мови» в 20 томах (фактично, наступнику СУМ-11) слово бу́рки вже є.

Хоча наявність слова в одному словнику (тим більше такому, що викликає певну критику в мовознавців) може переконати не кожного. Є, втім, воно і на «Словниках України on-line» (що, однак, мають того самого укладача — Український мовно-інформаційний фонд). Є воно й у «Великому тлумачному словнику української мови» (іншого укладача, який, однак, навертає на себе не менше критики, ніж СУМ-20).

Мене, однак, більше тривожить не репутація словників, а наявність у різних словниках (зокрема старих) окремого слова бу́рка в різних значеннях: бурий кінь, тип плаща (ймовірно, початково часто бурого кольору), тип капюшона (ймовірно, часто бурий), картопля. Складається враження, що бу́рка/бу́рки — це щось буре, а що саме — залежить від популярності різних речей (і наявності в них окремих назв) у певному історичному періоді — якщо стануть у майбутньому популярними комунікатори певного виробника бурого кольору чи персональні ро́боти бурого кольору чи ще щось бурого кольору, то будуть вони бурками. На скільки часу закріпиться слово бурки за типом чобіт (який в Україні, можливо, й не дуже використовується — хоча мені невідомо) — мені незрозуміло.

Але принаймні хоча б формально це слово в словниках зафіксоване.

5

Звернувши увагу на час створення сторінок у Вікіпедії, роблю висновок, що українська сторінка була створена шляхом перекладу з російської (російська створена у 2011, українська - у 2014, до того ж вони майже однакові за змістом).

Звертаємося до російського Тлумачного словника Єфремової - бачимо, що воно таки літературне. А от щодо нормативності вживання цього слова в українській мові я сумніваюся. Підозрюю, що такий тип взуття на території України не використовувася, але можу помилятися.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.