3

Здебільшого знаходжу на сайтах варіант "дільничий", зокрема і на сайті Новокаховського техніко-економічного ліцею

Наш дільничий інспектор.

Такий варіант знаходжу й у Великому тлумачному словнику сучасної української мови. - "Перун". 2005.:

дільничий -чого, ч. Той хто обслуговує яку-небудь дільницю (напр., лікар).

У СУМі-11 знаходжу лише такий варіант:

ДІЛЬНИ́ЧНИЙ, а, е. Прикм. до дільниця 1. Надвечір до землянки на заболоченому коні під'їхав дільничний міліціонер (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 271).

Отож як правильно: дільничий чи дільничний?

4

Якщо ми говоримо про людину, яка обслуговує якусь певну територію (дільницю), то варто вживати похідний прикметник - "дільничний" (лікар, поліцейський тощо). Цитую "Уроки державної мови":

Дільницею називають адміністративно самостійний об’єкт, виробничий вузол на будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. Лексема входить до словосполучення виборча дільниця, що позначає територію округу, який об’єднує певну кількість виборців; приміщення, де працює дільнична комісія під час виборчої кампанії. Є також складальна дільниця, лікарська дільниця, дільниця народного суду тощо. Похідне — дільничний (а не дільничий). Дільничний міліціонер.

Також за таким принципом потрібно казати "дільничний інспектор" та "дільничний пристав".

2
  • 1
    Наскільки я можу судити, майже жоден словник (окрім ВТССУМ) не визнає слова «дільничий» (без -н-); а Борис Рогоза навіть явно зауважує: «дільничнний (а не дільничий)». Але де-факто «дільничий» (без -н-) доволі широко вживається. Цікаво, чому так могло скластися. (Це не стосовно Вашої відповіді, це просто роздуми вголос.)
    – Sasha
    Aug 13 '18 at 13:55
  • 1
    Погоджуюся, що питання про вживання слова "дільничий" є цікавим, однак, на жаль, не зміг знайти інформації, яка могла б пояснити чого воно є поширеним (адже виходить, що єдиним правильним варіантом є "дільничний"). Гугл також при вводі слова "дільничий" пропонує варіант "дільничний". Можливо, якщо вдасться знайти більше інформації, я доповню цю відповідь нею. Aug 13 '18 at 14:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.