5

Здебільшого знаходжу на сайтах варіант "дільничий", зокрема і на сайті Новокаховського техніко-економічного ліцею

Наш дільничий інспектор.

Такий варіант знаходжу й у Великому тлумачному словнику сучасної української мови. - "Перун". 2005.:

дільничий -чого, ч. Той хто обслуговує яку-небудь дільницю (напр., лікар).

У СУМі-11 знаходжу лише такий варіант:

ДІЛЬНИ́ЧНИЙ, а, е. Прикм. до дільниця 1. Надвечір до землянки на заболоченому коні під'їхав дільничний міліціонер (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 271).

Отож як правильно: дільничий чи дільничний?

2 Answers 2

5

Якщо ми говоримо про людину, яка обслуговує якусь певну територію (дільницю), то варто вживати похідний прикметник - "дільничний" (лікар, поліцейський тощо). Цитую "Уроки державної мови":

Дільницею називають адміністративно самостійний об’єкт, виробничий вузол на будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. Лексема входить до словосполучення виборча дільниця, що позначає територію округу, який об’єднує певну кількість виборців; приміщення, де працює дільнична комісія під час виборчої кампанії. Є також складальна дільниця, лікарська дільниця, дільниця народного суду тощо. Похідне — дільничний (а не дільничий). Дільничний міліціонер.

Також за таким принципом потрібно казати "дільничний інспектор" та "дільничний пристав".

2
 • 2
  Наскільки я можу судити, майже жоден словник (окрім ВТССУМ) не визнає слова «дільничий» (без -н-); а Борис Рогоза навіть явно зауважує: «дільничнний (а не дільничий)». Але де-факто «дільничий» (без -н-) доволі широко вживається. Цікаво, чому так могло скластися. (Це не стосовно Вашої відповіді, це просто роздуми вголос.)
  – Sasha
  Commented Aug 13, 2018 at 13:55
 • 1
  Погоджуюся, що питання про вживання слова "дільничий" є цікавим, однак, на жаль, не зміг знайти інформації, яка могла б пояснити чого воно є поширеним (адже виходить, що єдиним правильним варіантом є "дільничний"). Гугл також при вводі слова "дільничий" пропонує варіант "дільничний". Можливо, якщо вдасться знайти більше інформації, я доповню цю відповідь нею. Commented Aug 13, 2018 at 14:02
-1

На мою думку, форма "дільничий" (без Н) є більш притаманною живій мові, хоча б з огляду на спрощення приголосних, а "дільничНий" (з Н) - це рудимент русифікаторської політики радянського мовознавства. Тому посилання на "дільничНих" з творів радянських корифеїв не є доречним.

3
 • Цікаво, а каплиця - капличний це прийнятно?
  – Yola
  Commented Dec 9, 2022 at 12:50
 • Навряд чи це про русифікацію. Російською якраз без Н - участковый Commented Dec 12, 2022 at 18:40
 • @SerhiiKheilyk больничньій, граничньій.
  – Yola
  Commented Dec 13, 2022 at 11:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.