5

У СУМі-11 зафіксовано лише слово "свинячий":

СВИНЯ́ЧИЙ, а, е. Прикм. до свиня 1.

У Словнику русинської мови подають інший варіант:

ШОВДАРЬ - свинний окорок.

Використання слова "свинний" бачу й у Вікіпедії:

Зі свинної корейки відрізають шийну частину між четвертим і п'ятим ребрами.

А також тут, тут та ін.

Отож як правильно: свинячий чи свинний? Адже навіть і в м’ясних магазинах пишуть по-різному.

5

У своєму блозі професор Пономарів пише:

Насправді треба казати "свинячий грип", оскільки прикметника "свинний" немає в українській мові. Це непотрібна калька з російської мови.

Отже, посилаючись на авторитетного мовознавця, робимо висновок, що правильно - "свинячий" і ніяк інакше, оскільки "свинний" - калька.

| improve this answer | |
  • 4
    Додам, що свинний ще й відсутнє в багатьох словниках, наприклад: «Словник української мови» в 11 томах, «Словники України on-line» від УМІФ. – Sasha Aug 10 '18 at 7:03
  • 1
    Думаю не варто послуговуватися логікою: ''Аби не так, як в москалів''. Є правила словотворення + рекомендації використовувати найкоротші варіанти слова. "Свин" - корінь, "н" - суфікс, "ий" - закінчення. Що саме з вище переліченого є калькою? Ми ж не говоримо "рибнячий жир" або "твариняча шкура". Максимум тут можна говорити про мовну традицію, але варто уникати тверджень "неправильно". – Юрій Гладьо Aug 29 '18 at 14:46

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.