3

Хочу нарешті розмежувати поняття "бленд" і "меланж", однак самостійно це мені, на жаль, не вдається.

У статті Меланж у вишивці є таке пояснення цього терміну:

Меланж поєднує в собі ніжний, плавний перехід одних колірних відтінків в інші.

У статті Вишиванка, створена без любові, не має душі, - луцька вишивальниця знайшла таке тлумачення слова "бленд":

У картині потрібно використати 200 кольорів, також використовуються і мішані ниткибленди.

На скільки я зрозуміла, бленд = меланж. Однак тоді не логічно, що для одного і того ж значення використовуються 2 терміни, що не є синонімами. Принаймні на синоніми до слів "меланж" та "бленд" ніде не натрапила.

Отож чи справді бленд = меланж?

3

Очевидно, ці поняття різняться між собою. Меланж – це тканина, зроблена з пряжі, волокна якої мають різний колір. А бленд – це мішані нитки. Також таке значення бленду знаходимо у Як правильно вишивати хрестиком (для початківців).

[...] Змішані кольори (бленди) на хрестики позначаються двома цифрами [...] [...]Використовуйте бленди – змішування ниток [..]

Тобто, ці слова різняться між собою як матеріал, нитки (бленд) і тканина (меланж).

| improve this answer | |
  • 1
    Тобто якщо я правильно зрозумів (перепрошую, я профан у вишивці): меланж робиться спеціальними меланжевими нитками (сама нитка вже містить у собі перехід кольорів), а бленд — це коли сам вишивальник змішує різні нитки (різних кольорів). Чи я не так зрозумів? – Sasha Aug 10 '18 at 8:01
  • 1
    P. S.: Було б добре зацитувати відповідні фрагменти сайтів, на які Ви посилаєтеся (бо сторінка на сторонньому сайті може перестати відкриватися (наприклад, зміна адреси) й буде тоді незрозуміло, на що саме Ви спиралися в певних твержденнях). – Sasha Aug 10 '18 at 8:04
  • 1
    @Sasha, все правильно зрозуміли ( щодо двох значень) – Iva_ukr Aug 13 '18 at 12:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.