8

Siblings (з англ.) — кожний з двох або більше дітей, що мають одного або двох спільних батьків ("each of two or more children or offspring having one or both parents in common"); брат чи сестра.

Гугл перекладач дає варіанти "брати і сестри", "рідний брат", "рідна сестра", однак цікавить, чи є в українській мові іменник, який був би хорошим відповідником до цього слова (на кшталт слова "батьки", яке позначає і маму, і тата). Крім того, зустрічав я німецький відповідник даного слова — "Geschwister", а також в онлайн-словнику Глобс я знайшов варіант "суродженці", однак даного слова немає в СУМі, тому я не впевнений, що його можна вживати.

2
 • 5
  Ну, строго кажучи, в українській мові є рідковживане слово сиблінг. Дехто пропонує суродженець чи суродженик, і вони навіть потрапили у Вікіпедію й інші роботи, але в книжках я їх не бачив. Тобто сиблінг — майже варваризм, але в літературі за потреби регулярно вживається, а суродженець — по-моєму, непогана ідея, але поки що майже ніде.
  – Sasha
  Commented Aug 6, 2018 at 7:57
 • Якщо сказати їх діти стосовно подружжя, то автоматично більшість порахує усіх siblings. Потім стануть розбиратися, які спільні діти, а які її/його діти.
  – finesoul
  Commented Aug 17, 2018 at 22:00

1 Answer 1

2

Історично, в українській мові відсутнє таке слово.

Для того, щоб знайти найближчий відповідник, варто звернутися до словників медичних термінів, і там таке слово є:

Сібси (від англ. Siblings, sibs — брат або сестра) — генетичний термін, що позначає нащадків одних батьків. Рідні брати і сестри, але не близнюки. У тварин - нащадки одних і тих же батьків від різних приплодів. […] Термін вживається, головним чином, у генетиці людини і генетиці тварин.

Ймовірно, етимологія цього слова — просте вкорочення літературного англійського слова sibling.

Термін зустрічається у виданнях:

 • В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ (посилання);
 • Асанов А. Ю. — Основи генетики і спадкові порушення розвитку у дітей, 2003 (посилання);
 • Медична біологія — Тлумачний словник біологічних термінів і понять (посилання) — зауважте, тут це слово має форму «сибси»;

Позитивною рисою цього слова є ґендерна нейтральність, що відповідає сучасним суспільно-політичним настроям.

Вочевидь, сфера застосування цього відповідника обмежена лише умовами, коли контекст припускає використання формального медичного терміну. Наприклад, при перекладі гумористичних матеріалів я б не став використовувати це слово.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.