2

Не раз чув від старших людей такий вислів: "Ну як воно, хлопці, козачете трохи?" Та ніколи не надавав цьому особливого значення, однак нещодавно вирішив перевірити, що воно таки означає і дуже здивувася, коли не зміг знайти цього слова ні в СУМі, ні в Інтернеті взагалі (окрім одного формуму та цієї цитати: " Але за багатолюдністю цього містечка наші предки дехто на куплених, а інші на зайнятих по стародавнім вольностям козачити… " з Вікіпедії, однак я не зміг зрозуміти, що ж означає це слово).

1 Answer 1

5

ЕСУМ каже, що козакувати або козачити означає "бути козаком, парубком". Також у російській "козачить" або "казачить" означає "працювати, батрачити".

козакувати


Також цікаво, що відоме значення слова "убивати" в олонецькому діалекті (на території колишньої Олонецької губернії на кордоні з Фінляндією) як вияв ксенофобії до козаків: "Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении" (с. 38 у словнику і с. 47 у PDF)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.