9

Чи критичною є різниця між словами "просити" та "прохати" у плані запиту на виконання якогось вчинку (наприклад, "попрохати допомогти" чи "попросити допомогти" (або ж і "допомоги"))?

Яке зі слів краще використовувати у тексті для надання йому більшої плавності? Так може здатися, що вони рівноцінні. Форум, наприклад, остаточної відповіді, яка б задовольнила, не надав.

1 Answer 1

7

Різниці між просити і прохати немає, окрім значення призначати ціну за що-небудь, де коректно вживати просити.


СУМ стверджує, що це слова-синоніми:

ПРОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. і неперех. Те саме, що просити 1, 2, 4, 5.

Єдине значення, де немає відповідності - це призначати ціну за що-небудь:

3). неперех., розм. Призначати ціну за що-небудь. — Він просить по тридцять карбованців за шкурку. Чи не взяти нам пару? (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 459); — Завжди на ярмарку знайдеш двох дурнів: один дорого просить, другий дешево дає (Михайло Стельмах, Гуси-лебеді.., 1964, 81).

Я також припустив, що прохати може бути щось середнім між просити і благати, проте Вікісловник не підтверджує цю гіпотезу:

Благати - наполег­ливо, невідступно, ласкаво просити. Сам і їсти їй при­носить, І просить, благає, Щоб на його подивилась, Щоб утерла очі... Шевченко

Синоніми: заклинати, молити, волати, упрошувати

Ще один ресурс вказує, що просити і прохати є синонімами благати, а отже, теж ставить синомінімну відповідність цим словам.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.