2

Мого хресного звуть Олександр, однак всі кличуть його Лесик. Однак, на Вікіпедії знайшов інформацію, що Лесик - це скорочення від імені Олексій. Однак, на цьому форумі я також знайшов інформацію, що Олександрів називають Лесиками:

Саша - це швидше російський варіант скорочення імен Олександр/Олександра. Маю знайомого дорослого Олександра, якого називають Олесем. А ще досить популярне скорочення імені Олександр - Лесик. Недавно спілкувалася з батьками маленького хлопчика Олександра, батьки якого взагалі проти того, щоб якось скорочувати ім'я сина. Лагідно називають його Олександриком.

Отож, чи можливе таке скорочення цього імені, а якщо ні, то чому деякі люди його використовують?

0

1 Answer 1

6

Із 3-го видання словника-довідника Л. Г. Скрипник і Н. П. Дзятківської «Власні імена людей» за редакцією В. М. Русанівського (Київ, «Наукова думка», 2005), с. 84 (також із помилками розпізнавання на Словопедії)

Олекса́ндр (Оле́сь, Лесь) гр.; аlехō — захищаю і anēr (род. andros) — чоловік (буквально: мужній оборонець; захисник людей). Оле́сько, Оле́сик, Оле́лько; Ле́сько, Ле́сик, Лесю́та, Лель; Са́ня, Санько́, Сашко́, Са́ша, Сашу́ля, Сашу́ня; Шу́ра, Шурко́; А́лик.

Із статті Вікіпедії "Олександр"

В українській мові, завдяки властивій їй особливості, початковий звук А- пом'якшувався О- або ж взагалі відкидався, а також додавався зменшувально-пестливий суфікс, зокрема -сь з утворенням імен Олесь та Лесь. Однак, поступово пестлива форма увійшла в мову, втративши своє «пестливе» значення, та стала побутовою. Нині зазначенні імена на ряду з Олександром вважаються офіційними документальними українськими іменами.

Грубувато-фамільярне або дружнє вживання імені — <…> Олесик, Лесик <…>.

Тому, відповідь на Ваше питання — так, таке скорочення можливе.

2
  • Добра відповідь, а Лисик, схоже, далебі з Лесик, бо, мені здајетьсьа, наголошенньа на другиј склад, а отже ненаголошене е стало и, тобто подібна зміна, јак і з зајменником <її>. Commented Aug 5, 2018 at 19:27
  • 2
    @follower, Ле́сик — наголос на перший склад. В цитаті були помилки розпізнавання скану (я виправив).
    – Sasha
    Commented Aug 6, 2018 at 6:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.