5

Яке слово правильно вжити тут, якщо мова йде про тривалий в часі процес:

Алгоритм потребує певний час на передобробку/передобробл(е/я)ння.

Знайшов оцю дискусію - Оброблення даних чи обробка даних?, але ще не певен, як правильно. Витяг зі згаданої сторінки з відповіді Сергія Вакуленко:

Скільки пам'ятаю, ОБРОБКА — це усталений ще з совкових часів варіянт (узорований на рос. ОБРАБОТКА).

Для української мови природнішими є слова на -ННЯ або -ТТЯ.

Серед иншого вони дають змогу перенести в похідні іменники дієслівне розрізнення видів:

недоконаний: обробляти > обробляння

доконаний: обробити > оброблення

Фахівці, які творять сучасну українську термінологію, дотримуються думки, що то є надзвичайно важливе термінологічне розрізнення (перебіг/наслідок).

А втім, дорікнути Вам ніхто не зможе, навіть якщо Ви напишете ОБРОБКА (бо ж словник так каже...).

1
  • 4
    Принаймні, Кочерга і Мейнарович подають preprocessing як передобробля́ння//‌передобро́блення, передобробі́ток, попере́днє [перви́нне, підгото́вче] обробля́ння//‌обро́блення, попере́дній [перви́нний, підгото́вчий] обробі́ток Aug 5, 2018 at 15:01

1 Answer 1

4

Спрощений погляд

З мого погляду, як росифікованого українця…

Обробка — (1) дія; (2) результат дії.

Оброблення — дія.

Обробляння — дія з конотацією неодноразовості/повторюваності.

Відповідно:

  • «Алгоритм потребує певного часу / певний час на передобробку» — прийнятно¹.
  • «Алгоритм потребує певного часу / певний час на передоброблення» — правильно.
  • «Алгоритм потребує певного часу / певний час на передобробляння» — лише у випадку, коли алгоритм (протягом одного запуску) виконує передоброблення неодноразово (наприклад, містить цикл, на кожній ітерації якого відбувається передоброблення).

«Словник української мови» в 11 томах більш-менш підтверджує мою позицію, хоча про конотацію повторюваності/неодноразовості слова «передобробляння» не каже².

¹ Хоча, напевно, певна кількість людей будуть незадоволені таким ужитком.
² Точніше, він каже, що «оброблення» — дія за значенням «обробити» (доконане дієслово), а обробляння — дія за значенням «обробляти» (недоконане дієслово), але, як на мене, це ні про що (тим більше, що «обробка» — знов за «обробляти» (недоконане дієслово)).

P. S.: Зверніть увагу: на sum.in.ua в означеннях цих слів є одруки, через які може скластися враження, начебто «обробка» відсилає до інших значень слова «обробляти/обробити» (дія до 2-го, а результат — до 1-го/3-го), ніж «оброблення» і «обробляння» (1-ше) — але це просто помилка сканування.

Заглиблений погляд

Частина мовознавців кажуть, що слова можуть позначати не «дію/подію» і «результат/наслідок», а є аж три категорії: «дія», «подія» і «результат/наслідок».

А деякі мовознавці кажуть про ще більшу кількість категорій (частково втрачених).

Я особисто не розумію цього, але наведу посилання, за якими хтось, можливо, зможе розібратися.

Де згадуються три категорії: «дія», «подія» і «результат/наслідок»

Де згадується більше трьох категорій

Олекса Синявський, «Норми української літературної мови», а саме — розділ 7 «Словозміна. Дієслово», § 83 «Видові форми дієслів. Вступні зауваги»:

Усіх форм тривання (видів) в українськім дієслові досить багато, але вони не сталі: в одних дієсловах їх більше, в інших менше. Основними, давно вже відміченими розрядами тривання дієслів, а саме недоконаними й доконаними, далеко не вичерпуються форми тривання нашого дієслова взагалі, як не вичерпуються вони й ще одним поділом на форми протяжні та наворотні. Є поодинокі дієслова, що в них можна вирізнити до 10 відтінків тривання…

Різні фрагменти цієї роботи, стосовні цієї теми, цитуються тут: Суфікс дієслів ‑ува‑ чи що таке протяжні, наворотні?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.