1

Ноутбук — переносний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані типові компоненти ПК та акумуляторні батареї. Походить від англ. "notebook",що можна перекласти як "записник".

На Словотворі пропонують відповідник "нотатник" ("note" - "нотатка"), однак, Словник синонімів Караванського дає такі синоніми до слова "нотатник" - "блокнот" та "записник", тобто нічого, що було б пов'язане із технікою. Набагато краще підходить слово "наколінець", яке було запропоноване як відповідник до слова "лептоп" (широкий термін на позначення ноутбуків, нетбуків, смартбуків), однак у цього варіанта не надто багато вподобайок, тому також не впевнений, що це є найкращий, а крім того, як вже було зазначено "лептоп" може стосуватися як ноутбука так і нетбука чи смартбука, а це різні терміни.

Отож, чи є в українській мові відповідник або ж чи можливо утворити слово, яке б стало хорошим відповідником для "ноутбука"?

2
  • Походить від англ. "notebook",що можна перекласти як "записник". - не погоджусь. Англійською ноутбук буде notepad, а notebook - це записник.
    – Gluttton
    Commented Aug 4, 2018 at 16:29
  • Перевіяйте, будь ласка, джерела перед тим як писати подібні коментарі - uk.wikipedia.org/wiki/… Commented Aug 4, 2018 at 21:48

2 Answers 2

2

Замість слова ноутбук (що є цілком нормативним) також можна вживати слово комп'ютер (або його замінники). Хоча слово ноутбук позначає різновид комп'ютера, але за фактом це найуживаніший різновид комп'ютера, до якого застосовується слово комп'ютер (планшет, сматрфон тощо рідко на практиці називають комп'ютером, а використання стаціонарних комп'ютерів зменшується порівняно з ноутбуками), крім того, різниця часто несуттєва або очевидна з контексту. Якщо ж різниця суттєва, можна вточнити використанням слів портативний, переносний, ноутбук тощо.

2

Вільний тлумачний словник - Новітній онлайновий словник української мови (2013—2018)

Ноутбу́к, -а, чол. Персональний портативний комп'ютер, екран якого вбудовано у кришку, що її можна скласти в одну площину із клавіатурою для зручного транспортування.

Етимологія: англійське notebook — блокнот, ноутбук; від note — запис, book — книга.

Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.)

записник ім. ч. notebook, memorandum book.

ноутбук ім. ч. (портативний комп’ютер) portable computer, notebook.

Всемережеві англіцизми пропонують

Ноутбук → Нотатник

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.