2

У СУМ-11 читаю:

НА-ГОРА́, присл., гірн. Нагору, на поверхню землі. А вийдеш на-гора, — який красивий тутешній край (Юрій Яновський, II, 1954, 150).

Однак зацікавило, яким чином було утворено прислівник "на-гора"? Адже словотвір тут дещо нетиповий, як на мене.

2

Етимологічний словник Т. 4: Н — П / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. — 2003. — 22 С. має:

на-гора́ (гірн.) «нагору, на поверхню землі»;

р. на-гора́, бр. на-гара́;

очевидно, засвоєна в 19 сторіччі від іноземного технічного персоналу на шахтах Донбасу неправильна форма укр. наго́ру;

пошуки джерела цього слова в російських діалектах (Отин РР 1969/6, 104—105) позбавлені підстав.

Див. ще гора́, на¹.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.