1

Як вже бачно з назви питання тут не про чинного — 2015 року — чи навіть харківського правопису — 1928 року, а про правопису Желехівського, як я сам взнав.

Я натрапив на

Іван Франко писав: «Де житє, там і поезія, але житє тільки там, де ідея — і зловити гру житя значить зловити невидимий і пахучий етер ідеї»

Не знаю чи правда Іван таке писав, але напевно вживав, оскільки збережений твір з такою назвою: Житє і слово. А перелік правописів вказує саме на желехівку, там також згадано про Франка і приклади таких слів:

В іменниках середнього роду не відбувалося подовження шелестівок і писано закінчення є відповідно до наддніпрянського я: зїлє, житє, знанє;

Шелестівка — це приголосний. Гадаю, відмінювання теж буде відміним від чинного — і саме це мене цікавить. Як розумію, слово є очевидним середнього роду, як зараз.

0

Вікі підказує

Желехівку закріплено в «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького й Т. Ґартнера, що вийшла у світ 1893 року у Львові […]

Ся стаття правопису (правда, 1892 року тут) схоже на сє, однак не дуже розказано про відмінюваня, лиш наведено приклади, причому без підпису відмінків і з иншим порядком — визначив лиш за иншими словами і порівнянями з чинними, наприклад часть, річ.

Наш приклад, приведу в лїпшиј вигляд з підписами, але без зміну порядку:

Н нарікая-є   нарікан-я
Р нарікан-я   нарікань
Д нарікан-ю   нарікан-ям
З нарікан-є   нарікан-я
К нарікан-є   нарікан-я
О нарікан-єм   нарікан-ями
М нарікан-ї,-ю  нарікан-ях

Для порівняня чинне:

Н наріка́нн-я   наріка́нн-я
Р наріка́нн-я   наріка́нь
Д наріка́нн-ю   наріка́нн-ям
З наріка́нн-я   наріка́нн-я
К наріка́нн-я   наріка́нн-я
О наріка́нн-ям  наріка́нн-ями
М наріка́нн-і,-ю наріка́нн-ях

Цїкаво, шчо кличниј на 5 місцї. Також з приємного:

 • нема збігів між множиною та одниною
 • виглядає і поводить ся як звичаєвиј [але мјакиј, тобто з ь] середнӥј рід, для порівняня чине:

  Н сел-о́   се́л-а
  Р сел-а́   сіл
  Д сел-у́   се́л-ам
  З сел-о́   се́л-а
  К сел-о́   се́л-а
  О сел-о́м  се́л-ами
  М сел-і́,-у́ се́л-ах
  
| improve this answer | |
 • Це і є звичайний середній рід. Від м’якої відміни його різнить лише фонетичний перехід -ьjе(мъ) > --ьja(мъ), з наступним подовженням приголосного. – Paul Gor Nov 5 '18 at 18:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.