0

Цікавить, до якої групи (тверда чи м’яка) належить прізвище Гузар. Відповідно звідси зможу правильно визначити закінчення. У просторах інтернету використано два варіанти:

Салон Гузаря;

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 в родині Ярослава Гузара

То до якої групи все ж належить прізвище Гузар? А звідси — як же правильно: Гузара чи Гузаря?

P. S. : знаю, що слово "Ігор" згадується як виняток і належить до м’якої групи. Про це йдеться навіть у підготовці до ЗНО. Однак про слово "Гузар" ніде не згадано.

0
4

У Блозі проф. Пономарева знаходимо відповідь на це запитання: Гузар - того самого походження, що й гусар - військовий легкої кінноти. І загальне слово, й прізвище є іменниками твердої групи, тому кажемо Гузар, Гузара, Гузаром.

2
  • A Ігор з јого етімолоґіјеју?
    – stegetsj
    Jul 30 '18 at 19:34
  • Ім'я "Ігор" належить до іменників м'якої групи, тому відмінюємо його так: "Ігор" - "Ігоря", "Ігореві", "Ігоря", "Ігорем", "на Ігореві". Кличний відмінок - "Ігорю".(bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv, pravopys.kiev.ua/pravopys.aspx?SectionID=1774). А до твердої групи належать іменники ч. р. з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир. "Ігор" більше як виняток.
    – Iva_ukr
    Jul 30 '18 at 19:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.